Eiendomsskatteliste 2021

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker (1.4.2021).

 Eiendomsskattekontoret har adresse Storveien 28, 1816 Skiptvet.