Søknadsfrist

Du kan sende søknaden din allerede nå, og søknadene blir behandlet fortløpende fra og med august. 

Hvem kan få støtte

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et reelt behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker. 

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen, og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte.

  Trykk her for å lese mer om ordningen og hvordan søke tilskudd