Eiere av eldre bygg eldre enn ca. 1960 kan nå få gratis rådgivning. Tilbudet gjelder også for landbruksbygninger, murbygg, borettslag, sameier, lag og foreninger. Verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan også få hjelp.

For å bestille befaring eller rådgivning, må eier fylle ut et skjema på nettsiden til Akershus bygningsvernsenter (MiA): https://mia.no/akershusbygningsvernsenter/gratis-enok

I tillegg til rådgivning og befaring skal det arrangeres foredrag for huseiere og håndverkere. Første mulighet er på Asker museum 2. februar kl. 18-21. Kurset er gratis, men krever påmelding: https://museumsbillett.no/no/museum/408/produkt/593

Vi vil også tipse om vårt gratis digitale søknadsverksted i samarbeid med Akershus bygningsvernsenter og Kulturminnefondet som arrangeres 13. februar 😊 Her kan eiere få informasjon om tilskuddsordninger til istandsetting og få gode tips til å skrive søknader. Påmelding:  https://museumsbillett.no/no/museum/408/produkt/594