Fra 1. januar 2017 så skal alle sende posten sin selv.  Det er nye føringer i direktoratet som bestemmer dette.  Mange søknader i dag kan sendes elektronisk via NAV.no. Om du velger å sende søknaden pr. post, så husk å skrive ut et skanningsark da postadressen står på dette arket.

 

Skal du levere del D «krav om sykepenger» så skal den sendes til:

NAV Arbeid og ytelse Sarpsborg – D – skjema

Postboks 24

1701 SARPSBORG

 

Alle søknader og vedlegg til sosiale stønader skal også sendes pr. post, adressen er:

NAV Skiptvet

Postboks 24

1806 SKIPTVET

 

 

Skal du snakke med en veileder ring kontaktsenteret tlf.: 55 55 33 33 eller bruk «skriv til oss» via ditt NAV på NAV.no.

 

Gjelder det pensjon så ring tlf.: 55 55 33 34