A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnehage/Barnehagene i Skiptvet/Finlandsskogen barnehage/Avdelinger/Blåklokka

Blåklokka

2 års avdeling 15 barn 4 voksne.

På Blåklokka vil vi gi barna den gode barnehagedagen med vekt på trivsel, trygge voksne, lek og læring.

Fokusområdet dette barnehageåret er språkstimulering og bøker / høytlesing. På Blåklokka har vi valgt å sette fokus på begrepsforståelsen til barna og jobber bevisst i hverdagen for å styrke denne. Vi bruker mye konkreter, visualisering, benvening, bilder og samtaler med barna ift det de er opptatt av. De voksne er bevisste på språkstimulering i hverdagssituasjonene som eks bleieskift, måltid, påkledning osv.

Barna viste tidlig at de var opptatt av bondegård og alt det bringer med seg av dyr, redskap, korn osv. Vi har valgt bøker på avdelingen rundt dette tema og jobber med begrepersforståelse ift bondegården.

Vi har valgt å jobbe mye i grupper for at barna skal  få en annen ro til lek og aktiviteter. I gruppene holder de på med forming, turer, lek ute/inne, lesing osv.

Uka vår kommer til å se slik ut :

MANDAG: Tur

TIRSDAG: Ute/innelek

ONSDAG: Grupper

TORSDAG: Grupper

FREDAG: Inne/utelek

.