Tilbud til deg/dere om veiledning, terapi eller samtaler når det er vansker i familien.  

Bistå familier som opplever utfordringer i forhold til foreldrerollen på et tidlig tidspunkt.  

Forebygge skjevutvikling, ved å styrke foreldre til å mestre foreldrerollen og egen livssituasjon, samt å ivareta barnas utvikling på en god måte.  

Gratis tjeneste på Familiens Hus  

Torild Nandrup Pettersen

Tlf. 916 73 476 

torild.nandrup.pettersen@skiptvet.kommune.no