Familieterapi er et lavterskel tilbud rettet mot foreldre, barnefamilier, barn og ungdommer som strever med hverdagsproblemer, gjentagende konflikter eller som står i en krise. Strever en i familien, vil dette påvirke de andre også. I samtalene jobber vi med å forbedre relasjonen, kommunikasjonen og samspillet med våre nærmeste. Et mål kan eksempelvis være å oppnå økt mestringsfølelse i foreldrerollen. Andre ganger ønsker man kanskje konkrete råd for å håndtere utfordringene på en ny måte. Det kan opprettes samarbeid med barnehage/skole hvis det vurderes som nyttig.

Har familien vært gjennom en separasjon, kan samtalene rettes inn mot et bedre samarbeid rundt barnet/barna, samtidig som foreldrenes psykiske helse ivaretas. Barn og unge er også velkomne til alene-samtaler eller sammen med foreldrene.

Det tilbys dessuten enkelte grupper og kurs.

Også grupper/kurs på skolen og i barnehagen med forskjellige temaer er aktuelle, og det kan gis veiledning til ansatte i barnehagen eller skolen.