0-2 uker:

Tilbud om hjemmebesøk.

Hvordan du ammer ditt barn

 

3-8 uker:

Barselgruppe

6 uker:

Helseu.s. hos lege og helsesøster på helsestasjonen m/ vaksinasjon.

Tilbud om rotavirusvaksine. Barn i definerte risikogrupper får tilbud om BCG vaksine og/eller hepatitt B vaksine.

Les mer om rotavirusvaksinen

3 mnd:

Helseundersøkelse hos helsesøster m/ vaksinasjon.

Tilbud om difteri/stivkrampe/kikhoste/polio/Hib vaksine og hepatitt B

Pneumokokkvaksine.

Tilbud om 2. dose rotavirusvaksine.

4 mnd: Helseundersøkelse i gruppe med helsesøster
5 mnd:

Helseundersøkelse hos helsesøster m/ vaksinasjon.

Mat for spedbarn

Tilbud om 2. dose difteri/stivkrampe/kikhoste/polio/Hib vaksine og hepatitt B

Pneumokokkvaksine.

6 mnd:

Helseundersøkelse hos lege og helsesøster.

Barns miljø og sikkerhet 6 mnd - 2 år

7-8 mnd:

Helseundersøkelse hos helsesøster.

Når barnet skader seg

10 mnd: Helseundersøkelse hos helsesøster.
11-12 mnd:

Helseundersøkelse hos lege og helsesøster med vaksinasjon. 

Tilbud om 3. dose difteri/stivkrampe/kikhoste/polio/Hib vaksine og hepatitt B

Pneumokokkvaksine.

15 mnd:

Helseundersøkelse hos helsesøster med vaksinasjon.

Tilbud om MMR vaksine - mot meslinger, røde hunder og kusma.

17-18 mnd: Helseundersøkelse hos helsesøster.
2 år:

Helseundersøkelse hos lege og helsesøster.

Barns miljø og sikkerhet 2-4 år

4 år:

Helseundersøkelse hos helsesøster, synsprøve.

Riktig beltebruk - Trygg trafikk

Barns miljø og sikkerhet 4 - 6 år

5-6 år:

Skolestartundersøkelse hos skolehelsesøster og lege.

Barns miljø og sikkerhet, skolestart