Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Støtteordninger og bistand for næringslivet

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Skiptvet - frist 10. januar 2022

Indre Østfold Næringsutvikling AS har fått i oppdrag å lage et samlet forslag til fordeling av midler til enkeltbedrifter. Denne ordningen skal støtte virksomheter innen serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører rammet av strenge smitteverntiltak. Alle som driver næring i Skiptvet kommune innen disse bransjene skal kunne søke på disse midlene, men også andre virksomheter som er sterkt påvirket av pandemien kan også søke. Dette gjelder kompensasjon for nedstengning desember 2021.

koronavirus

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner.

Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. 

Viken fylkesvåpen skjerm blå RGB