Grunnet få søkere på tilskuddsordningene «Kultur og motivasjonsstipend» forlenger Skiptvet kommune nå søknadsfristen til den 7.5.2019. Opprinnelig frist er fast den 15.mars hvert år.

 

Kulturstipend

Formål:

Til personer - fortrinnsvis ungdom - som ønsker å videreutvikle eller perfeksjonere seg innen en kunstgren eller et kulturområde. Dette være seg ulike former for kulturuttrykk som eksempelvis bildekunst, ballett, kunsthåndverk, musikk, skuespill, film, dans, litteratur, idrett.

Kulturstipendet skal virke stimulerende på unge talentfulle, målbevisste utøvere og rette positivt fokus på sunn, ambisiøs holdning til sin kulturutøvelse.

Forutsetninger

Søkere må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen og gjerne ha deltatt i det lokale kulturliv.

Stipendiet kan brukes til bl.a. studiereiser eller eventuell annen form for kurs.

 

Motivasjonsstipend

Formål:

En påskjønnelse til unge og lovende enkeltutøvere og grupper innen ulike kulturområder både organisert og uorganisert.

Lag og foreninger som mottar ordinære kulturmidler kan ikke søke her.

Forutsetninger

Søkere må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen og gjerne ha deltatt i det lokale kulturliv.

 

Det må søkes på spesielt søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. Alle etterspurte opplysninger må gis.

 

http://www.skiptvet.kommune.no/stipend-priser-og-stoetteordninger.371307.no.html