Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Faktorer som vil bli vurdert:

  • om du arbeider mange timer pr måned med omsorgsarbeid

  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig

  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid

  • om omsorgsarbeidet har vart over tid og vil vedvare

Du kan kontakte Sollia Bo – og servicesenter tlf 69 80 61 00 for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre søke for deg, hvis du har behov for det. Vedkommende må i så fall ha en fullmakt fra deg.

Last ned søknad om omsorgstjenester her(PDF)

Send skjemaet til Skiptvet kommune, Pb 115, 1806 Skiptvet