Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ønsker du å registrere ett nytt lag eller en forening, eller endre på informasjon som allerede ligger ute,  send e-post til servicekontoret.

 

Logg inn

Andre organisasjoner
Ballsport
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
Dans
Frivillighetssentraler
Hagelag
Hestesport
Historielag
Humanitære og sosiale
Husflid og håndverksforeninger
Idrett og sport
Interesse og fag
Kor
Korps, band og orkestre
Kristne foreninger
Motorsport
Musikk-, sang-, dans- og teater
Natur og friluftsliv
Pasientforeninger
Pensjonistforeninger
Politikk
Skyting
Støtteorganisasjoner
List alleViser oppføringer i kategorien

Bygdesøndagsskolen

Visjon:
-Tilbud til alle barn i bygda 0-10 år uansett bakgrunn og tilhørighet.
-Holdes på nøytral grunn.
Grunnlegger/daglig leder leder:
Torunn Rigmor Sæves-Borg.
Org 924287357

Besøksadresse: Holstadåsen 5
1816 Skiptvet
Web:Bygdesøndagsskolen Facebook
Kontakt: Torunn Sæves-Borg

Telefon: 99369748

Faste aktiviteter:

Samlinger 2 søndager i mnd
kl11-12.30.

Familiekirken Skiptvet

Familiekirken Skiptvet er:

... en hel menighet

Vi jobber for å være en hel menighet med gode holdninger til hverandre. Vi står sammen for å fullføre det oppdraget Gud har gitt oss som en samlet menighet:
å koble mennesker sammen med Jesus og trene disipler.

... med hele mennesket

Gud har hele mennesket i fokus for å hjelpe oss til et sunt og godt liv.
I Familiekirken skal det være raushet og takhøyde for tro, tvil og frustrasjoner.
Vi er en kirke som er opptatt av at alle mennesker skal finne sin verdi, sin funksjon og sin hensikt gjennom å bli kjent med Gud som Far.

... for hele Skiptvet

Guds menighet i Skiptvet er større enn bare oss i Familiekirken. Vi ønsker derfor å samarbeide med de andre menigheter, kirken og forsamlinger i kommunen. Lokalbefolkningen er vårt fokus og vi ønsker å være til hjelp og velsignelse for alle.

... med hele evangeliet

Vi tror på hele Bibelen som Guds inspirerte og feilfrie ord til oss mennesker. Vi vil ikke trekke noe fra og heller ikke legge noe til evangeliet. Evangeliet om Jesus skal være kjernen i vår forkynnelse.

... til hele verden

I Matteus evangeliet kapittel 28, 19-20 står det: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!« Derfor ønsker vi som menighet å aktivt bidra til at evangeliet blir forkynt i andre deler av verden. Både med økonomiske midler men også med besøk til ulike misjonsprosjekt. Disse turene vil være åpne for menighetens medlemmer.

Postadresse:
Postboks 63,
1806 Skiptvet

Gi en gave:
Kontonummer
1100.41.98419

Vipps:
100360

Org.nr.:
971428074

Koffeldveien 2c
1816 Skiptvet
Web:familiekirkenskiptvet.no
Kontakt: Tormod Langli

Telefon: 971 71 014

Faste aktiviteter:

Gudstjeneste hver søndag, kl. 11.00
Bønnemøte, hver onsdag, kl. 19.00Langli bedehus

Langli bedehus er navn på et kristent felleskap som står for drift av bedehuset i Langli og som arrangerer møter, gudstjenester og kursvirksomhet.
De står også for utleievirksomhet til lag, foreninger og private.

Spydebergveien 40
1816 Skiptvet
Kontakt: Sigbjørn Agnalt

Telefon: 482 90 535

Faste aktiviteter:

Gudstjenester i jul, påske og pinsehøytiden
Pinsestevne, bibelhelg to ganger i året. møtehelger ca. annenhver måned.