Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ønsker du å registrere ett nytt lag eller en forening, send e-post til servicekontoret.
Oppgi navn på på lag eller forening og din e-post adresse. 
Lag og foreninger som allerede er blitt opprettet og skal redigere bruker Logg inn.

Logg inn

Andre organisasjoner
Ballsport
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
Dans
Frivillighetssentraler
Hagelag
Hestesport
Historielag
Humanitære og sosiale
Husflid og håndverksforeninger
Idrett og sport
Interesse og fag
Kor
Korps, band og orkestre
Kristne foreninger
Motorsport
Musikk-, sang-, dans- og teater
Natur og friluftsliv
Pasientforeninger
Pensjonistforeninger
Politikk
Skyting
Støtteorganisasjoner
List alleViser oppføringer i kategorien

Bygdesøndagsskolen

Frivillig organisasjon som har formål å drive søndagsskole for alle barn i alder 3 - 10 år.
Styrets leder er Torunn Rigmor Sæves-Borg. Styremedlem Lena Marie Graff.
Postadresse: Lystadveien 91, 1816 Skiptvet

Besøksadresse: Koffeldveien 2 C
Kontakt:
Telefon: 99369748

Filadelfia Skiptvet

Filadelfia Skiptvet er en fri og selvstendig lokal menighet som er tilsluttet pinsebevegelsen i Norge.
Vår visjon er å være en levende og relevant menighet for bygda. Vi ønsker å se mennesker berørt av Guds nærvær gjennom tro på Jesus.
Vi ønsker også å ha fokus på å hjelpe de utslåtte i samfunnet, og har ved dette et samarbeid med Evangeliesenteret.

Pastor: Ole Paulshus

Kontakt: Ole Paulshus eller Knut Solberg (482 90 534)

Koffeldveien 2c
1816 Skiptvet
Web:www.filadelfiaskiptvet.com
Kontakt: Ole Paulshus

Telefon: 99353069

Faste aktiviteter:

Formiddagsmøter hver søndag kl.11 (Supersprell søndagsskole for barna parallelt)

Ungdomsmøter noen fredager kl.19Langli bedehus

Langli bedehus er navn på et kristent felleskap som står for drift av bedehuset i Langli og som arrangerer møter, gudstjenester og kursvirksomhet.
De står også for utleievirksomhet til lag, foreninger og private.

Spydebergveien 40
1816 Skiptvet
Kontakt: Sigbjørn Agnalt

Telefon: 482 90 535

Faste aktiviteter:

Gudstjenester i jul, påske og pinsehøytiden
Pinsestevne, bibelhelg to ganger i året. møtehelger ca. annenhver måned.

Misjonshusets fellesforening

Fellesforeningens oppgave er å ta vare på Skiptvet Misjonshus, være et åndelig hjem og samle folk i alle aldre til samlinger om Guds ord og misjonen ved å samles til familiesamlinger, oppbyggelsesmøter, bibeltimer, barne- og ungdomsarbeid, sang- og musikkaktiviteter og andre samvær.
Leder:Tommy hoff Ødegård, Thonsveien, 1816 Skiptvet, Mail: tommy.hoff.odegard@personalhuset-sg.com
Kasserer: Anne-Grethe Larsen, 1816 Skiptvet, Tlf: 995 60 630, Mail: aglarsen65@gmail.com

Kontakt: Tommy Hoff Ødegård