Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ønsker du å registrere ett nytt lag eller en forening, eller endre på informasjon som allerede ligger ute,  send e-post til servicekontoret.

 

Logg inn

Andre organisasjoner
Ballsport
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
Dans
Frivillighetssentraler
Hagelag
Hestesport
Historielag
Humanitære og sosiale
Husflid og håndverksforeninger
Idrett og sport
Interesse og fag
Kor
Korps, band og orkestre
Kristne foreninger
Motorsport
Musikk-, sang-, dans- og teater
Natur og friluftsliv
Pasientforeninger
Pensjonistforeninger
Politikk
Skyting
Støtteorganisasjoner
List alleViser oppføringer i kategorien

Askim og omegn demensforening

Demensforeningene (ca 130 i Norge) er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen (Nff). Demensforeningene arbeider med å:
Spre informasjon om demens og bidra til større allmenn forståelse for personer med demens og for pårørendes situasjon. Synliggjøring av belastninger og behov for støtte og veiledning. Gi veiledning og støtte til enkeltpersoner, drive samtalegrupper og arrangere temamøter.
Arrangementene er åpne for alle som er berørt av/interessert i demens; personer med demens, pårørende, helsepersonell, politikere..
Vi oppfordrer til medlemskap. Da får en medlemsblad med nyttig informasjon om demens, og en er med på å støtte demensarbeidet.
Nff driver Demenslinjen 815 33 032, (åpen mandag-fredag kl 09-15), som er et tilbud til alle med spørsmål om demens. Der treffes kvalifisert helsepersonell med taushetsplikt.
Du kan godt ta kontakt uten å oppgi navn.
Mer informasjon om demens og demensforeninger:
www.nasjonalforeningen.no

Katralv 150
1814 ASKIM
Web:www.demensforeningeniaskim.info
Kontakt:
Telefon: 98683196

Lions Club Skiptvet

Vi Lions Club Skiptvet teller ca. 25 medlemmer som har forpliktet seg til å bruke av fritid, midler og energi for å hjelpe andre.

1816 Skiptvet
Web:https://www.facebook.com/Lions-Skiptvet-1519349494978388
Kontakt: Roald Ahlbom

Telefon: 958 64 346

Faste aktiviteter:

Noen av våre aktiviteter:
Delfinansierer "Mitt valg" på Vestgård skole og alle barnehagene

Furukollen Turhytte (LIONS-hytta) Åpen 11.00 - 15.00 hver søndag fra november til påske, unntatt i julen.

Lions Internasjonale Ungdomsleir. Ungdom mellom 17 og 21 år fra Skiptvet tilbys å delta på internasjonal ungdomsleir. Reiseutgifter dekkes vanligvis av Lions Club Skiptvet og Lions i vertslandet dekker oppholdet. Skiptvet-ungdom oppfordres til å ta kontakt og delta på et slikt arrangement. Ungdom treffer ungdom fra land over hele kloden.

En årlig fest for eldre / hjemtransport etter pensjonistmøter.

Bocciabane på Sollia

Lions Tulipanaksjon er en årlig landsomfattende innsamlingsaksjon. Innsamlede midler går til vårt arbeid mot narkotika og annet stoffmisbruk. Det vi samler inn er øremerket til bruk i bygda.

Skiptvetkalenderen deles ut til alle bygdas husstander i desember. Trenger du flere finnes de gratis på biblioteket og kommunens skranke.

Økonomisk støtte til mange forskjellige formål i bygda.

Støtter økonomisk LIONS aktiviteter nasjonalt og internasjonalt.

Vi selger hjerteformede reflekser til Lionsklubber over hele landet.

Vennskapsklubb Lions Club Purhus i Danmark

Vil du vite mer om Lions Club Skiptvet ta gjerne kontakt med en av oss.