Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ønsker du å registrere ett nytt lag eller en forening, eller endre på informasjon som allerede ligger ute,  send e-post til servicekontoret.

 

Logg inn

Andre organisasjoner
Ballsport
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
Dans
Frivillighetssentraler
Hagelag
Hestesport
Historielag
Humanitære og sosiale
Husflid og håndverksforeninger
Idrett og sport
Interesse og fag
Kor
Korps, band og orkestre
Kristne foreninger
Motorsport
Musikk-, sang-, dans- og teater
Natur og friluftsliv
Pasientforeninger
Pensjonistforeninger
Politikk
Skyting
Støtteorganisasjoner
List alleAlles kunstforening

Leder: Therese Gundersveen
Nestleder: Ingvill Henriksen
Kasserer: Kari Alvlun
Sekretær: Trude Tangstad Evju
Foreldrerepresentant: Anette Mathishuset Holtet
Styremedlem: Karin Fredriksen Stabbetorp
Ungdomsrepresentanter: Julian Leander Rådalen og Wiktoria Kowaleska

Organiasjonsnummer: 929 987 527
Bankkonto: 9230.34.84118

1816 Skiptvet
Kontakt: Therese Gundersveen

Telefon: 40528262

Askim og omegn demensforening

Demensforeningene (ca 130 i Norge) er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen (Nff). Demensforeningene arbeider med å:
Spre informasjon om demens og bidra til større allmenn forståelse for personer med demens og for pårørendes situasjon. Synliggjøring av belastninger og behov for støtte og veiledning. Gi veiledning og støtte til enkeltpersoner, drive samtalegrupper og arrangere temamøter.
Arrangementene er åpne for alle som er berørt av/interessert i demens; personer med demens, pårørende, helsepersonell, politikere..
Vi oppfordrer til medlemskap. Da får en medlemsblad med nyttig informasjon om demens, og en er med på å støtte demensarbeidet.
Nff driver Demenslinjen 815 33 032, (åpen mandag-fredag kl 09-15), som er et tilbud til alle med spørsmål om demens. Der treffes kvalifisert helsepersonell med taushetsplikt.
Du kan godt ta kontakt uten å oppgi navn.
Mer informasjon om demens og demensforeninger:
www.nasjonalforeningen.no

Katralv 150
1814 ASKIM
Web:www.demensforeningeniaskim.info
Kontakt:
Telefon: 98683196

Askim og Omegn Jeger- og Fiskerforening

Driver sporting og lerdueskyting på Hestehagen i Skiptvet, arrangerer Fisk med oss for 6. trinns-elever i Askim og Spydeberg, kultiverer fiskevann i Spydeberg, arrangerer hundeutstilling, hundedressurkurs,aversjonstesting og jegerprøvekurs,arrangerer diverse kurs innen fiske samt konkurranser og turer, har egen ungdomsgruppe, arrangerer sommeropplevelser i samarbeid med kommunen.

Postboks 280
1802 ASKIM
Web:www.aojff.com
Kontakt:
Telefon: 69880339/91351120

Askim og Omegn Revmatikerforening

Askim og Omegn Revmatikerforening er et lokallag av Norsk Revmatikerforbund med medlemmer vesentlig fra Indre Østfold. Vårt omegn innbefatter kommunene Hobøl, Skiptvet og Spydeberg.

Foreningen har Åpne møter på Frivillighetens Hus i Parkveien 1 Askim 2. torsdag i mnd.
Unntatt i januar, juli og august.

Vi tilbyr trening i varmtvannsbasseng på Østfoldbadet med instruktører 5 dager i uken.
Mandag fra kl. 20:00 – 21:00
Torsdag fra kl. 13:00 – 14:45
Onsdag fra kl. 19:00 – 20:00
Torsdag fra kl. 10:30 – 11:30
Lørdag fra kl. 09:00 – 10:30

Sal-trening hver onsdag kl. 11:45 – 12:30 på Family Sport Club
Ta kontakt for nærmere opplysninger om våre aktiviteter.

Vi jobber også aktivt innenfor interessepolitikk, medlemsfordeler og forskjellige prosjekter i samarbeid med NRF.

Leder: Nils Tore Wilson, Tlf: 90658514, Mail: leder.aorf@gmail.com

Postboks 372
1802
Web:www.revmatiker.no
Kontakt:

Askim speidergruppe

Askim Speidergruppe

Askim speidergruppe driver speiderarbeid etter retningslinjer og program fra Norges Speiderforbund. Vi er en aktiv og inkluderende speidergruppe med over 100 medlemmer fra Askim, Skiptvet, Eidsberg kommune.

Småspeideren (3-4.klasse) møter på onsdager klokken 18:30-20:00
Troppen (5-9. klasse) møter på torsdager klokken 18:30 - 20:30
Rover (10. klasse og eldre) møter annenhver mandag

Gruppeleder: Michael Zetterlund (gruppeleder@askimspeidergruppe.no
Kasserer: Helge Rindal (kasserer@askimspeidergruppe.no)
Organisasjonsnummer: 983946550
Bankkonto: 1100.30.03398


Tornerudveien 32
1831 Askim
Web:www.askimspeidergruppe.no
Kontakt: Michael Zetterlund

Bedriftsidretten i Indre Østfold

Bedriftsidretten i Indre Østfold (tidl. Indre Østfold Bedriftsidrettsråd) organiserer bedriftsidretten i Indre Østfold.

Postboks 458
1801 ASKIM
Kontakt:
Telefon: 90927570

Den Norske Turistforening Indre Østfold

Lokallag under DNT som dekker de 9 kommunene: Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker og Rømskog.
Daglig leder: Kjersti Berg Sandvik
Postadresse: Postboks 629 Torget, 1833 Askim, Besøksadresse: Dr.Randersgate 3, 4.etg, Askim

Postboks 629 Torget
1833 ASKIM
Web:www.dnt.no/indreostfold
Kontakt:
Telefon: 91883035

Familiekirken Skiptvet

Familiekirken Skiptvet er:

... en hel menighet

Vi jobber for å være en hel menighet med gode holdninger til hverandre. Vi står sammen for å fullføre det oppdraget Gud har gitt oss som en samlet menighet:
å koble mennesker sammen med Jesus og trene disipler.

... med hele mennesket

Gud har hele mennesket i fokus for å hjelpe oss til et sunt og godt liv.
I Familiekirken skal det være raushet og takhøyde for tro, tvil og frustrasjoner.
Vi er en kirke som er opptatt av at alle mennesker skal finne sin verdi, sin funksjon og sin hensikt gjennom å bli kjent med Gud som Far.

... for hele Skiptvet

Guds menighet i Skiptvet er større enn bare oss i Familiekirken. Vi ønsker derfor å samarbeide med de andre menigheter, kirken og forsamlinger i kommunen. Lokalbefolkningen er vårt fokus og vi ønsker å være til hjelp og velsignelse for alle.

... med hele evangeliet

Vi tror på hele Bibelen som Guds inspirerte og feilfrie ord til oss mennesker. Vi vil ikke trekke noe fra og heller ikke legge noe til evangeliet. Evangeliet om Jesus skal være kjernen i vår forkynnelse.

... til hele verden

I Matteus evangeliet kapittel 28, 19-20 står det: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!« Derfor ønsker vi som menighet å aktivt bidra til at evangeliet blir forkynt i andre deler av verden. Både med økonomiske midler men også med besøk til ulike misjonsprosjekt. Disse turene vil være åpne for menighetens medlemmer.

Postadresse:
Postboks 63,
1806 Skiptvet

Gi en gave:
Kontonummer
1100.41.98419

Vipps:
100360

Org.nr.:
971428074

Koffeldveien 2c
1816 Skiptvet
Web:familiekirkenskiptvet.no
Kontakt: Tormod Langli

Telefon: 971 71 014

Faste aktiviteter:

Gudstjeneste hver søndag, kl. 11.00
Bønnemøte, hver onsdag, kl. 19.00Fellesforeningen Skiptvet Misjonshus

Fellesforeningens oppgave er å ta vare på Skiptvet Misjonshus, være et åndelig hjem og samle folk i alle aldre til samlinger om Guds ord og misjonen ved å samles til familiesamlinger, oppbyggelsesmøter, bibeltimer, barne- og ungdomsarbeid, sang- og musikkaktiviteter og andre samvær.

Leder:Tommy Hoff Ødegård tho@personalhuset.no

Kasserer: Anne-Grethe Larsen aglarsen65@gmail.com

Kontakt: Tommy Hoff Ødegård

Frivilligsentralen Skiptvet

Drive frivillig arbeid i kommunen. Daglig leder: Siv Nordberg Tlf. 47981608.
E-mail: siv.nordberg@skiptvet.kommune.no Styreleder: Torill Ringstad Nilsen tlf 41473012.

Postboks 115,
1816 Skiptvet

Gammeldansens venner

Vi arrangere tre fester på Vonheim og bygdefest på bygdetunet.

Postboks 76,
1816 Skiptvet
Kontakt: Toril Nilsen

Telefon: 69808014/41473012

Gjøkeredet Fritidsklubb

Følg Gjøkeredet på Facebook: https://www.facebook.com/gjkrdt

Pb. 115
1806 Skiptvet
Web:https://www.facebook.com/gjkrdt

Guttehytta

Lystadveien 91,
1816 Skiptvet

Haugen Vel

Leder: Tove Onstad, Riukveien 155, 1816 Skiptvet. Tlf. 468 43 500, e-postadr.: ottarogtove@yahoo.com Kasserer: Inger Nina Foss, Nesveien 58, 1816 Skiptvet. Tlf. 900 27 888

Riukveien 155,
1816 Skiptvet
Kontakt: Tove Onstad
Telefon: 900 27 888

Indre Østfold Kammerkor

Korsang for voksne i alle aldre som ønsker å strekke seg litt lenger. Ta gjerne kontakt om du er interessert! Kontaktperson: Geir Olav Kinn

Apalveien 2
1809 ASKIM
Kontakt:

Indre Østfold lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister (IØ lokallag LOP

Indre Østfold lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister (IØ lokallag LOP) ble stiftet i 1995 og favner offentlige pensjonister / trygdede (over 64 år) og deres ektefeller/samboere fra alle kommunene i Indre Østfold. Laget har 5 -6 møter pr. år. En dagstur på forsommeren er også aktuelt. I tillegg til aktuelle LOP saker, tilbys foredrag/ kåserier innen aktuelle temaer. Det informeres om lokale og sentrale saker av betydning.
Sosialt samvær med bevertning og loddsalg er en selvfølge. Egenbetaling på møtene er kr.50,00.
Møtene holdes i David Blidsgt.7, Mysen, i Mysen Metodistkirkes hyggelige møtelokaler.
Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)(Ble stiftet i 1939)er talerør for offentlige pensjonister gjennom å
- delta i drøftinger med myndighetene om pensjonistoppgjøret
- delta i drøftinger med statsråd og regjeringens representanter om det årlige statsbudsjett
- være høringsinstans for departementene og pådriver overfor Stortinget
- tale pensjonistenes sak overfor de sentrale myndigheter
- være informant og rådgiver i saker som angår pensjonistene
- være pådriver, sentralt og lokalt, i arbeidet for en bedre eldreomsorg, større trygghet, økt respekt og verdighet for eldre
- etablere kontakt og møteplasser, initiere lokale aktiviteter og turer i inn- og utland
- utgi medlemsbladet Vi i LOP som sendes alle medlemmer gratis
- bruke nettsiden www.lop.no i påvirknings- og informasjonsarbeidet.
- være partipolitisk uavhengig i all virksomhet.

Spørsmål om lokallaget rettes til styrets medlemmer:
Leder: Åshild Tangen, e-post: ashildtangen@gmail.com
Nestleder: Karin Haug, e-post: karin.haug@icloud.com tlf. 41514727
Kasserer: Inger. F. Trømborg, e-post: troein.online.no, tlf.48196548
Styremedlem: Erik Hageler, e-post: erik.hageler@gmail.com, tlf.93055286
Styremedlem: Bjørg Spedstad Bodahl, e-post: bjorgbo@hotmail.com

Web:www.lop.no
Kontakt: Åshild Tangen

Karlsrud barneklubb

Karlsrud barneklubb: Samles hver 2. mandag i kjelleren på misjonshuset, der har vi aktiviteter som forming med tre, lim, filt, maling mm. En liten andakt i tillegg til luftgevær skyting og loddtrekking er faste innslag. Kontaktperson: Leder Roy Heier tlf:917 86 569, Kasserer: Svein Borgen tlf:918 44 982
Orgnr.: 993 855 049

Sundåsveien 3
1816 Skiptvet
Kontakt: Roy Heier

Telefon: 917 86 569

Karlsrud Vel

VELFORENING FOR KALRSRUD

Engskleiva 2,
1816 Skiptvet
Kontakt:
Telefon: 90798851

Kulturhuset Solnes

Nesveien 234,
1816 Skiptvet

Langli bedehus

Langli bedehus er navn på et kristent felleskap som står for drift av bedehuset i Langli og som arrangerer møter, gudstjenester og kursvirksomhet.
De står også for utleievirksomhet til lag, foreninger og private.

Spydebergveien 40
1816 Skiptvet
Kontakt: Sigbjørn Agnalt

Telefon: 482 90 535

Faste aktiviteter:

Gudstjenester i jul, påske og pinsehøytiden
Pinsestevne, bibelhelg to ganger i året. møtehelger ca. annenhver måned.

Lions Club Skiptvet

Vi Lions Club Skiptvet teller ca. 25 medlemmer som har forpliktet seg til å bruke av fritid, midler og energi for å hjelpe andre.

1816 Skiptvet
Web:https://www.facebook.com/Lions-Skiptvet-1519349494978388
Kontakt: Roald Ahlbom

Telefon: 958 64 346

Faste aktiviteter:

Noen av våre aktiviteter:
Delfinansierer "Mitt valg" på Vestgård skole og alle barnehagene

Furukollen Turhytte (LIONS-hytta) Åpen 11.00 - 15.00 hver søndag fra november til påske, unntatt i julen.

Lions Internasjonale Ungdomsleir. Ungdom mellom 17 og 21 år fra Skiptvet tilbys å delta på internasjonal ungdomsleir. Reiseutgifter dekkes vanligvis av Lions Club Skiptvet og Lions i vertslandet dekker oppholdet. Skiptvet-ungdom oppfordres til å ta kontakt og delta på et slikt arrangement. Ungdom treffer ungdom fra land over hele kloden.

En årlig fest for eldre / hjemtransport etter pensjonistmøter.

Bocciabane på Sollia

Lions Tulipanaksjon er en årlig landsomfattende innsamlingsaksjon. Innsamlede midler går til vårt arbeid mot narkotika og annet stoffmisbruk. Det vi samler inn er øremerket til bruk i bygda.

Skiptvetkalenderen deles ut til alle bygdas husstander i desember. Trenger du flere finnes de gratis på biblioteket og kommunens skranke.

Økonomisk støtte til mange forskjellige formål i bygda.

Støtter økonomisk LIONS aktiviteter nasjonalt og internasjonalt.

Vi selger hjerteformede reflekser til Lionsklubber over hele landet.

Vennskapsklubb Lions Club Purhus i Danmark

Vil du vite mer om Lions Club Skiptvet ta gjerne kontakt med en av oss.

Lund Grendehus

Langliveien 69,
1816 Skiptvet

Lund Vel

Grendehuset er et populært hus å leie ut forskjellige arrangement av folk i bygda gjennom hele året. Vi arrangerer kafekveldene. 7 Juni feiring. Leder: Lill Nordvik Lund Langliveien 69 1816 Skiptvet E-post: lill.i.nord@hotmail.comTel: 93429776 Kasserer: Inger Marit Lund E-post: inger.mlund@hotmail.com Tel: 69809242

Langliveien 69,
1816 Skiptvet
Kontakt:
Telefon: 93 42 97 76

Meieribyen Vel

Damveien 5,
1816 Skiptvet

Nes Lenseteater

Et teater opprettet for å lage forestillinger knyttet til lensa og lokalhistorien langs Glomma. Leder: Susan Bos

Nesveien 234,
1816 Skiptvet
Kontakt: Susan Bos

Telefon: 97 66 38 21

NHF Skiptvet

Damveien 1,
1816 Skiptvet

Skiptvet / Våler Svineavlslag

Fagorg. svinehold.
underavd. Norsvin østfold

Skiveien 51,
1816 Skiptvet
Kontakt: Dag Walter Søby

Telefon: 69808738

Skiptvet Arbeiderparti

Sagveien 5 C
1816 SKIPTVET

Skiptvet Barnegospel

Kor for barn fra 4 år og tilogmed 4. klasse. Øver annenhver tirsdag kl. 18-19 på Skiptvet Misjonshus.

Dirigent: Tone Anita Heier, tone.anita.heier@gmail.com
Kasserer: Lill Thorsen, lillkatrin3@gmail.com

Følg oss gjerne på Facebook.

Kontakt: Margrethe Ødegård

Telefon: 46616971

Skiptvet Birøkterlag

Glenneveien 257
1816 Skiptvet
Web:www.norbi.no
Kontakt: Lars Sæther

Telefon: 482 97 649

Skiptvet Bondelag

Skiptvet bondelag

1816 Skiptvet
Kontakt: Øyvind Andre Wethal

Telefon: 45869205

Skiptvet Buddhistkloster

Skiptvet Buddhistkloster ble etablert i 2015 og det har vært fastboende munker der siden.

I theravada-buddhismen lever munkene på almisser, i tråd med vinaya'en — regelverket for munker og nonner som skriver seg tilbake til Buddha selv. Det er imot deres regler å tjene til livets opphold, eie og anvende penger, samt å produsere og tilberede egen mat. Alle materielle behov — mat, klær, boliger, osv. — dekkes gjennom frivillige donasjoner fra legmenn og legkvinner. Ajahn Chah pleide å si at legfolk gir munkene næring for kroppen mens munkene gir legfolkene næring for sinnet, det siste bl.a. gjennom åndelig veiledning og undervisning. Dette gjensidige avhengighetsforholdet skaper et fellesskap mellom munker og legfolk hvor begge er med på å utgjøre det såkalte buddha-parisa — "den buddhistiske familie".

Alle som ønsker det kan være med å tilby mat til hovedmåltidet, som også er dagens siste måltid. Maten overrekkes munkene kl. 11:00. Vennligst kom i god tid. Etter at munkene har forsynt seg, inviteres alle legfolk som er tilstede til å ta del i måltidet.
Det holdes morgen- og kveldssamlinger med messing (chanting) og meditasjon kl. 05:00 og kl. 19:00 alle dager utenom mandager. Klosteret er åpent for besøkende hver dag frem t.o.m. kveldssamlingen. Munkene er vanligvis tilgjengelig for samtaler og spørsmål angående buddhisme og meditasjon før og etter måltidet.

For mer informasjon, se vår nettside og Facebook:
https://skiptvet-vihara-no.weebly.com/

https://www.facebook.com/skogskloster

Web:skiptvet-vihara-no.weebly.com

Skiptvet bygdekvinnelag

Skiptvet Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som ønsker at Skiptvet skal være en kommune som er attraktiv å bo i for folk i alle aldre.Web:www.facebook.com/SkiptvetBygdekvinnelag
Kontakt: Leder: Beate Hovin tel: 92809886 Nestleder/SoMe-ansvarlig: Marianne Glemminge tel: 92240281 Kasserer: Kristin Alfredsen tel: 90737833 E-post:

Faste aktiviteter:

Møter gjennom året den 3. torsdag hver måned, (ingen møter i juli og desember) oftest i Aktivitetskjelleren, Sollia 2.
Se Facebook siden vår for mer informasjon: https://www.facebook.com/SkiptvetBygdekvinnelag

Skiptvet Bygdeungdomslag

Leder: Silje Kristin Nordvik Lund tlf: +47 913 63 336
Kasserer: Sivert Sandaker

Kontakt:

Skiptvet Dramatiske Klubb

Styrets leder: Benedikte Solberg
E-post: skiptvetdramatiskeklubb@gmail.com
Privat e-post: bennesolberg@gmail.com
Tlf: 47 86 96 18

Nestleder: Martine Karlsen

Kasserer: Merete Solberg Jacobsen
E-post: msjakobsen@hotmail.com
Tlf: 97 64 98 32/69 80 95 00

Sekretær: Catharina Victoria Zahl

Ungdomsrepresentant: Edvin Anstensrud

Nybråtveien 3
1831 Askim
Kontakt: Benedikte Stubberød Solberg

Telefon: 47 86 96 18

Faste aktiviteter:

Oppsetning av revy/skuespill i begynnelsen av mars hvert år.

Skiptvet Fremskrittsparti

Rognstubben 4
1816 Skiptvet
Kontakt: Ole Johan Lakselv

Skiptvet Grunneierlag

Sundåsveien 401,
1816 Skiptvet

Skiptvet Høyre

Kontaktperson:

Gruppeleder: Lisbet Narvestad Grenager
Riukveien 225, 1816 Skiptvet
Mobil: 995 24 083
Mail: lisbet.narvestad.grenager@politiker.skiptvet.no

Web:www.skiptvet.hoyre.no
Kontakt:

Skiptvet Helselag (Nasjonalforeningen for folkehelse)

Postmottaker: Ellen Lystvet, ellenlystvet@gmail.com

Kasserer: Irene Pettersen, ir-sp@online.no

Staåsveien 14,
1816 Skiptvet
Web:www.nasjonalforeningen.no

Skiptvet historielag

Skiptvet historielag har allsidige kulturhistoriske aktiviteter, bedriver registrering og bevaring av kulturminner og ønsker å fremme den historiske interesse blant bygdefolket.
Faksimileutgave av boka "Skiptvet herred 1814-1914" kan kjøpes.
Et gammelt kart over Skiptvet prestegjeld (fra 1775-76) kan kjøpes.
Annen kontaktperson: Arne Knudsen, tlf. 99090463, epost: arne.s.knudsen@gmail.com

Kontakt: Grethe Ludvigsen

Telefon: 91846577

Faste aktiviteter:

Skiptvet historielag arrangerer førjulsmøte mandagen etter første søndag i advent.
Olsokfeiring i samarbeid med kommunen og bygdekvinnelaget.
Årsmøte i mars.

Skiptvet I.L - Fotballgruppe

PB 143, 1806 Skiptvet
1806 Skiptvet
Kontakt: Pål Gunnar Svartedal

Telefon: 91000899

Skiptvet I.L - Håndballgruppe

Leder: Marita Koffeld Iversen
E-post: marit-i2@online.no

Kasserer: Camilla Mørk Eek

Postboks 78
1806 Skiptvet

Skiptvet I.L - Ski- og sykkelgruppe

Skiptvet IL Ski og Sykkel har ansvar for vedlikehold og kjøring av skispor i lysløype og turløyper. Når det er snø, arrangerer vi karusellrenn. Vi har også sykkeltreninger fra mai til august, samt terrengsykkeltrening for barn. Se vår Facebook-side «Skipvet IL Ski og sykkel» for oppdateringer og informasjon.

Kontakt: Leder: Jens Helge Borgen

Telefon: 917 63 710

Skiptvet idrettslag

Skiptvet idrettslag
Skiptvet idrettslag er en aktiv forening i Skiptvet og består av tre grupper:- Fotballgruppa, Håndballgruppa, Ski/sykkelgruppa.

Skiptvet ILs hjemmeside: www.skiptvetil.no
Idrettslaget eier og drifter sine idrettsanlegg bl.a. Skiptvethallen og Klubbhuset.

For leie av klubbhuset kontakt Pål Gunnar Svartedal tlf 910 00 899.

For leie av hallen kontakt Marita Koffeld Iversen tlf 95808064. E-post marit-i2@online.no.

Medlemsregistrering kan foretas selv via hjemmesiden eller send oss e-post eller ring på tlf 95 86 87 24

Leder:Audun Solberg

Kasserer: Nina Fredriksen
E-post: skiptvetil@outlook.com

Kontonr. til Skiptvet IL: 1100.41.24156

Leder i Skiptvet Idrettsråd: Tommy Ødegaard

Postboks 90,
1806 Skiptvet
Web:www.skiptvetil.no

Skiptvet Idrettsråd

Leder: Thorbjørn Werner (SIL)
Nestleder: Frode Stensby (SMAK-Trial)
Styremedlemmer:
Henriette Minge Ødegård (Skiptvet turn)
Heidi- Kristin Lilleng Ringstad (SSLK)
Jon- Gunnar Støten (SIL)
Varamedlem: Lars Larsen (SSK)

1816 Skiptvet

Skiptvet jeger- og fiskerforening

Leder Bjørn Kristiansen.
Kasserer: Joakim Bro, Mårveien 7, 1816 Skiptvet Tlf. 907 51 899

1816 Skiptvet
Kontakt: Bjørn Kristiansen
Telefon: 91726916

Skiptvet karateklubb

Kontaktinfo:
Herman Foss, herman@foss.as, Mobil: 92282400
Jarl Meland, jarl.meland@gmail.com, Mobil: 92297222


Kom i form og tren styrke, smidighet og selvforsvar på en morsom og
interessant måte. Du trenger ikke drakt eller noe annet utstyr. Kom i
vanlig treningstøy. På treningen er det barn og voksne i alle aldre. Det er nemlig aldri for sent
å lære seg karate. Du trenger heller ikke å betale noe som helst i starten.
Bli med på noen gratis treninger for å finne ut om dette er noe for deg.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å trene i Skiptvet Karateklubb!

Faste aktiviteter:

Trening tirsdager og onsdager kl. 18.00-19.39 i Tradisjonell Shotokan karate. Plass: Kirkelund Skole, gymsalen.

Skiptvet kjøre- og rideklubb

Skiptvet kjøre- og rideklubb vil arbeide for å:
- samle hesteinteresserte i bygda
- holde kurs og samlinger
- organisere treninger i sprang/dressur/kjøring
- ha et felles møtested der alle hestefolk kan møtes
- ha et eget fora der man kan fremme forslag for hvordan man kan gjøre noe for sporten vår i bygda

HVORDAN BLI MEDLEM?
Send en e-post til Jannie så får du tilsendt innmeldingsblankett

postboks 26,
1816 Skiptvet
Web:www.skork.tk
Kontakt:

Skiptvet Klatreklubb


Skiptvet Klatreklubb

Vi møtes i klatreveggen på Skiptvet Misjonshus onsdager i sommerhalvåret, fra kl.18.00-20.00.
Du betaler kun en engangsavgift på 50,- for å klatre et helt år. Følg med på Klatreklubbens facebook-side for sesongens klatredager.
Åpent for alle, ingen aldersgrense.
Følg med på Klatreklubbens facebook for sesongens klatredager.

Velkommen til alle som har lyst til å klatre - eller bare se på! :-)

Leder: Magnus Brandsrud
Økonomiansvarlig: Anne-Grethe Larsen


Kontakt: Magnus Brandsrud

Telefon: 99444968

Skiptvet Kristelig Folkeparti

Glenneveien 8,
1816 Skiptvet

Skiptvet leikarring

Folkedans og stildans.
Leikarringen har etablert teknisk samarbeid med Eidsberg og Askim leikarringer,og har faste øvelser,primært i Parklokalet, Askim


1816 Skiptvet

Skiptvet Motoraktivitetsklubb

Skiptvet motoraktivitetsklubb (SMAK) er en motorsportsklubb tilsluttet Norges motorsportforbund, Norges idrettsforbund og KFUK/KFUM.
Hovedsatsingsområdet p.t. er trialkjøring, en ferdighetssport i terreng med motorsykkel, som oppøver konsentrasjon, balanse og styrke.
Det er mulig å leie sykkel og utstyr og prøve sporten hos oss!
Klubben deltar med oppvisning i Skiptvet på 17.mai og bygdedagen.
Faste treningsdager er tirsdag og torsdag kl. 18-21 fra ca. påske til høstferie.
På torsdagene er det mulig å leie klubbsykler og prøve seg på trial.
Etter høstferien er det trening (og utleie) på lørdager kl. 11-14 så lenge det er kjørbart i terrenget.
Vi har klubbhus og godkjent treningsområde for trialkjøring i Fjellshagen industriområde i Skiptvet.
All kjøring på området skal være etter avtale med klubben og etter fastsatte retningslinjer.
Styreleder: Per Arne Nyskog 1816 Skiptvet E-post: leder@smak-trial.no Tlf: 91504550
Kasserer: Tove Elin M. Nyskog Tlf: 976 62 302

Postboks 25,
1806 Skiptvet
Web:www.smak-trial.no
Kontakt: Per Arne Nyskog

Telefon: 92095159

Skiptvet Musikkorps

Janitsjarkorps Leder: Viveke Espenes
E-post: vespene@online.no

Kasserer: Lillian Nybråten, Bråtenveien 159
1816 Skiptvet Mob:984 95 183
Mail:l-ani@online.no

1816 Skiptvet
Kontakt: Viveke Espenes

Skiptvet og Spydeberg Hagelag

Leder: Tove Holstvold Sveen Tlf: 908 44 499
Sekretær: Berit Magnussen Tlf: 473 27 620
Kasserer: Inga Nygaard Tlf: 94831711

Kontakt: Tove Holstvold Sveen

Telefon: 908 44 499

Skiptvet pensjonistforening

Leder: Harald Frorud, Storveien 35b, 1816 Skiptvet. Tlf.: 95005596
Kasserer: Anne Marie Schie, Hestehagen 54, 1816 Skiptvet. Mail: roar.schie@live.no Tlf: 90662728

Askimveien 251,
1816 Skiptvet
Kontakt: Harald Frorud

Telefon: 95005596

Skiptvet Røde Kors

1816 Skiptvet
Kontakt: Lars Petter Støten

Telefon: 40415678

Faste aktiviteter:

Omsorgstjenesten har fast møte 1 gang i måneden.
følg med på vår Facebook side for arrangementer og info
E-post: skiptvet@ostfoldrk.no

Skiptvet Sangkor

Øver hver tirsdag på Skiptvet IL Klubbhus kl. 18.30 Synger 17.mai, Julekonsert i Skiptvet kirke, Sangerstevnet i N.K.I.Ø.
Egen festival hver høst, og er også med på andre festivaler. I tillegg har vi det veldig sosialt. Du er hjertelig velkommen, håper vi sees :-)

Leder: Bente Gallefoss Kuremyr
Sekretær: Kjell Lund Gjerde
Styremedlem: Kjersti Herland
Styremedlem: Anne-Britt Tjernsbekk
Kasserer: Irene Nilsen
E-post: irenenilsen.strand@gmail.com
tlf: 415 02 962


1816 Skiptvet
Kontakt: Bente Gallefoss Kuremyr

Telefon: 476 56 021

Skiptvet Senterparti

Leder: Øistein Svae, tlf: 98222232. E-post: oistein.svae@gmail.com. Gruppeleder:Anne-Grethe Larsen, tlf:99560630. E-post: aglarsen65@gmail.com

Web:www.senterpartiet.no/skiptvet

Skiptvet Skolemusikk

Postboks 37,
1806 Skiptvet
Kontakt: Eileen Gulbrandsen

Telefon: 40462395

Faste aktiviteter:

Korpset øver hver onsdag fra kl. 18.30 - 20.30 i aulaen på Kirkelund skole

Kasserer: Inger E Hansen Tlf: 900 86 839

Skiptvet skytterlag

Skyteskole. Konkurranseskyting i nærområdet og deltagelse på landsskytestevne. Trening og sosiale sammenkomster 1-2 ganger pr. uke. Leder: Øivind Dramstad Røsæg1890 Rakkestad. Tlf. 977 08 676 E-post: oivind@askimentreprenor.no Kasserer: Kay Kvisler Tlf. 69804440

Postboks 130
1806 Skiptvet
Web:www.dfs.no/skiptvet
Kontakt: Øivind Dramstad

Telefon: 97708676

Skiptvet Soul Children

Skiptvet Soul Children øver på Misjonshuset annenhver mandag kl.18.30 til 20.00. SSC er et kor for deg som går i 5. Klasse og oppover. Vi synger, leker, har overnattinger og mye sosialt. Bli med da vel!

Kontakt: Torild Nandrup Pettersen
Telefon: 988 91 018

Skiptvet Svømme- og livredningsklubb

Spre kunnskap om livreddende førstehjelp blant barn og voksne. La barna oppleve gleden ved å være i vannet samt danne respekt for det våte element. Lære barn og voksne kunnskap om selvberging i vannet.
Leder: Randi Selenius
Kasserer: Linda Oliversen
Medlemsansvarlig: Randi Selenius. E-post: randiselenius@hotmail.com. Mob: 975 19 275.
Kontakt Randi Selenius dersom du ønsker plass på et kurs.

Skiptvet Svømme- og Livredningsklubb, c/o Heidi-Kristin Lilleng Ringstad, brekkestubben 4
1816 Skiptvet
Kontakt:

Faste aktiviteter:

I løpet av en uke har vi 7 ulike partier med barn som holder på med svømme- og livredningstrening.
I løpet av våren har vi treninger 12 uker og det samme på høsten.

Skiptvet turnforening

Turnforening med tilbud for barn, unge og voksne.

Leder: Henriette Mingeødegård


postboks 45,
1806 Skiptvet
Kontakt: Henriette Mingeødegård

Telefon: 40179158

Sorg og Omsorg i Indre Østfold

Sorg og Omsorg i Indre Østfold ledes av fagfolk/helsepersonell fra kommunene, samt frivillige fra ulike sammenhenger.

Web:www.sorgogomsorg.org
Kontakt:
Telefon: 69 88 47 11

Syforeningen

Solveig de Flon - Adresse: Eikveien 36 A,
1816 Skiptvet

Tøffelklubben (Lund Vel)

Leder: Lill Nordvik Lund Kasserer: Inger Marit Lund

Langliveien 69,
1816 Skiptvet

Vidnes Vel

Leder: Roy Sletner, Glenneveien 8, 1816 Skiptvet Kontaktperson: Lars Sæther, tlf. 482 97 649, e-postadr.: lars.sether@gmail.com

Glenneveien 8,
1816 Skiptvet
Kontakt: Lars Sæther

Telefon: 48297649

Voll Vel

Vollveien 9
1816 Skiptvet

Vonheim Samfunnshus SA

Møte og Selskapslokaler

Storveien 30
1816 Skiptvet

Leder: Øistein Svae, tlf 982 22 232, e.post: oistein.svae@gmail.com
Kasserer: Mona Wold, tlf 95960817, e.post: mona.wold@srk.as
Sekretær: Roar Eng, tlf 930 33 123, e.post: reng@online.no

Kontakt ang. utleie: tlf 990 99 493