Informasjon og oppdateringer fra Skiptvet kommune om vaksinasjon

13.03.2021

Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen


Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater.

- FHI har satt AstraZeneca vaksinen på pause i koronavaksinasjonsprogrammet. Nå er det Legemiddelverkets rolle å følge opp disse mistenkte bivirkninger og foreta nødvendige tiltak i denne alvorlige situasjonen, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.

Hvem bør oppsøke legehjelp?

Personer under 50 år som har fått AstraZeneca vaksinen og opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger) må oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig.

Les hele saken fra Folkehelseinstituttet her

 

11.03.2021

AstraZeneca-vaksinen

Folkehelseinstituttet har inntil videre stoppet bruk av denne vaksinen. De som har fått time neste uke til vaksinering med denne vaksinen blir kontaktet om dette.

Vaksinering med Pfizer-vaksinen går som planlagt.

De som har time mellom kl. 09.00 og 11.30 og skal til Vonheim, får Pfizer-vaksine og skal komme som avtalt.

Det samme gjelder de som har fått time på legekontoret mellom kl. 13.00 og 14.00.

 

Økt smitte i samfunnet

På grunn av økt smitte med mutert virus oppfordres alle til å begrense kontakt med andre mest mulig. Når det gjelder henvendelser til kommunehuset eller andre kommunale kontorer anmodes det om at dette i størst mulig grad gjøres via tlf eller mail.

Er du i risikogruppa og har fastlege utenfor Skiptvet?

Til deg som bor i Skiptvet, har fastlege i en annen kommune og som tilhører risikogruppe 4b – (under 65 år og har alvorlig underliggende sykdom) eller risikogruppe 5 - (under 65 år med mindre alvorlig underliggende sykdom).

Skiptvet kommune har ikke oversikt over innbyggere som har fastlege i andre kommuner. Om du tilhører en av risikogruppene nevnt over og har fastlege i annen kommune, så bes du ta kontakt med ditt legekontor og be om at de varsler Skiptvet kommune om navn, tlf. nr., fødselsnr. og hvilken risikogruppe du tilhører. Så vil Skiptvet kommune ta kontakt med deg for time til vaksinering.

Egenerklæringsskjema til vaksinasjonsdagen

Egenerklæringsskjema - fyll ut og ta med skjemaet på vaksinasjonsdagen. 

Tidligere informasjon og oppdateringer fra Skiptvet kommune

08.03.2021

Vi vaksinerer fortløpende innbyggere i aldersgruppen 75-84 år, og er nå i gang med å vaksinere innbyggere som er født i 1941 og 1942. Disse mottar Pfizer-vaksinen. Vi har også fått leveranser av AstraZeneca-vaksinen som blir brukt til å vaksinere helsepersonell samt personer i risikogruppe 5 som er i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Du kan se en detaljert fordeling av vaksinene uke for uke lenger ned på denne siden. 

 

15.02.2021

Vi er nå godt i gang med å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75-84 år. Vi vil også framover legge fram vaksinasjonsplanen uke for uke som viser hvor langt vi er kommet og fordelingen av vaksinedosene.

Vi opplever artikkelen om vaksinering i helgens Smaalenene Avis som misvisende. Den gir inntrykk av at vi nå vaksinerer 66-åringer og at alle i aldersgruppen 65+ allerede er kontaktet. Dette stemmer ikke. Alle i denne aldersgruppen vil bli kontaktet fortløpende når det er deres tur til å bli tilbudt vaksine.  Det vil si at pr. i dag er ingen født etter 1940 kontaktet ennå. Det vil bli gjort uke for uke når vi vet hvor mange vaksinedoser vi får tildelt. 

 

02.02.2021

I løpet av uke 6 vil alle som ønsker koronavaksine ved Sollia bo- og servicesenter være fullvaksinert. I samme uke vil også alle fra 85 år og oppover ha fått sin første dose av vaksinen. Det er Skiptvet legekontor som vaksinerer denne gruppen.

Fra uke 7 vil vi derfor kunne tilby vaksine for aldersgruppen fra 75 år til 84 år, og da vil dette også skje i Vonheim samfunnshus, samtidig med vaksinene som gis ved legekontoret.

Alle blir oppringt av kommunen for å få vaksinetidspunkt og hvor man skal møte opp.

 

26.01.2021

Denne uka blir det satt vaksinedose nummer to på de første beboerne på Sollia, og vi begynner også med vaksineringen av hjemmeboende som er 85 år og eldre. Vi minner igjen om at du vil bli kontaktet på telefon når det er din tur til å få tilbud om vaksine. 

 

15.01.2021

Sollia Bo- og servicesenter er nå godt i gang med vaksineringen, og vil være ferdige i løpet av uke 4. Samme uke vil vi også kunne begynne vaksineringen av den eldste aldersgruppa utenfor Sollia. Vi understreker at du vil bli kontaktet på telefon når det er din tur. Dette gjelder både de som allerede har fått informasjonsbrev og resten av befolkningen. Vi vil fortsette å vaksinere de eldste innbyggerne i ukene som kommer basert på prioriteringene fra FHi og regjeringen. Vi antar at vaksineringen av store grupper om gangen vil begynne i slutten av februar/begynnelsen av mars (med forbehold om endringer). Prioriteringsrekkefølgen finner du lenger ned på denne siden og hos Folkehelseinstituttet.

06.01.2021

I dag fikk de første beboerne på Sollia første dose av vaksinen, du kan lese mer om dette her.

 

04.01.2021

Skiptvet mottar de første 10 vaksinene 05.01.2021. Kommunen vil også motta 10 vaksiner i uke 2. 

 

29.12.2020

Skiptvet kommune får 10 vaksiner i uke 1. Vi vet foreløpig ikke eksakt dato. Det er beboere på Sollia Bo- og servicesenter som skal vaksineres først. Kommunen er godt forberedt og vi ser fram til å komme i gang med vaksinasjonsprogrammet. 

 

23.12.2020

Et informasjonsbrev om koronavaksineringen er i dag sendt ut til 676 innbyggere i Skiptvet over 65 år. De som bor på Sollia og i serviceleilighetene får informasjon direkte fra Sollia. 

Informasjonsbrev om vaksinering mot korona og egenerklæring

Prioriteringsrekkefølge for vaksine

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. Utvelgelse av helsepersonell gjøres etter de samme kriteriene som ble definert i januar 2021:

Anbefalingen kan endre seg basert på kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet. Kommunene vil få informasjon i informasjonsbrevene fra FHI om hvordan helsepersonell-vaksineringen skal foregå.

¤ Ungdom 16-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Valg av vaksine til risikogrupper med høy risiko

Gruppene med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (alder fra 65 år og oppover samt de som er merket med * i prioriteringslisten ovenfor uavhengig av alder) bør gis en av de vaksinene som kan dokumentere høyest grad av beskyttelse og som til enhver tid er tilgjengelige. Per nå er dette mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

 

Mer informasjon finner du på sidene til FHI

Hvorfor skal jeg ta koronavaksinen?

Vaksinen lager antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Det er dessuten viktig å tenke på at du, ved å ta vaksinen, også beskytter de rundt deg for å få korona. Det er først når mange nok personer har tatt vaksinen at koronapandemien kan sies å være over.

Redusert helsetilstand og kronisk sykdom er en viktig grunn til å ta vaksinen. Dersom du er i tvil, kontakt fastlegen din.

Hvordan kan jeg vite at vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder.

Legemiddelverket følger tett alle vaksinene som settes i Norge, særlig med tanke på å avdekke bivirkninger.

 

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Hva koster vaksinen?

Koronavaksinen er gratis for alle.

Skal barn ta koronavaksine?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene som er i ferd med å bli godkjent ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.