Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan 2024-2027 (PDF)

Budsjettpresentasjon

14. november ble det avholdt spørretime på kommunehuset. Her var det anledning for kommunens folkevalgte til å stille spørsmål i forbindelse med behandlingen av budsjettforslaget. 

Kommunedirektørens svar på tilsendte spørsmål til spørretimen (PDF)

 

Budsjettet blir behandlet i hovedutvalgene 21. november, innstilles av formannskapet 28. november og  vedtas av kommunestyret den 12. desember.