Alkoholpolitisk handlingsplan med alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2027 for Skiptvet kommune er revidert og etter vedtak i Formannskapet sak 24/049 legges planen ut for høring.

Innspill:

Du er velkommen til å si din mening om forslaget til «Alkoholpolitisk handlingsplan med alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2027 for Skiptvet kommune» ved å bruke vårt «elektronisk skjema- høringssvar». Husk å merke høringssvaret med «Alkoholpolitisk handlingsplan med alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2027 for Skiptvet kommune»