Skiptvet kommune har vann og vassdrag som er sårbare for forurensing. Utslipp fra avløp ender ut i resipienter som også har brukerinteresser og er viktig miljøelement. Skiptvet kommune har i dag Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Skiptvet kommune, Østfold (trådte i kraft 22.06.2011).

Vi har opparbeidet oss mye kunnskap om funksjon og drift av separate avløpsanlegg siden denne ble utarbeidet. Forskriften er moden for revisjon, og vil oppheves ved vedtak av ny lokal forskrift. Forslag til ny forskrift er utarbeidet igjennom et samarbeid mellom kommunene i vannområdene Morsa, Glomma sør for Øyeren og Haldenvassdraget, og er formidlet til alle disse vannområdene.

Forslag til ny lokal forskrift med tilhørende lovspeil og veileder ligger i linkene under.

Lenke til vedtak om lokal forskrift

Lenke til lovspeil lokal forskrfit

Lenke til lokal forskrift avløpsrenseanlegg 50PE

Lenke til veiledning om separate avløpsanlegg

Innspill:

Du er velkommen til å si din mening om forslaget til lokal forskrift ved å bruke vårt «elektronisk skjema- høringssvar»
Husk å merke høringssvaret ditt med «Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg».