Der hvor huseier er registrert med telefonnummer på www.Norge.no , sendes varsel om feiing eller tilsyn som SMS, dersom huseier ikke er registrert med mobil nummer, vil det automatisk bli sendt et brev som går via www.digipost.no. Dersom dette ikke åpnes, blir det generert et brev som blir sendt huseier via posten.

Når dere får sms-melding fra brannvesenet om feiing eller tilsyn, vil det vises et langt nummer som avsender, her er det viktig at dere kun svarer med:

  1. (Dato passer)
  2. (Dato passer ikke)

NB ! Viktig at dere bare svarer med tallet 1 eller 2.

Etter dere har svart 1 eller 2 får dere en bekreftelse fra «Brannvesen» på mottatt svar.

Her vil dere få en påminnelse om å ta kontakt for å avtale klokkeslett eller ny dato.

Dere får også informasjon om hvem som kommer og mobilnummer til brannforebyggeren som utfører oppdraget.

Før vi kommer for å utføre oppdraget får dere en påminnelse dagen før.

 

Etter at vi har utført oppdraget på deres eiendom, får dere en tekstmelding om at vi har gjennomført tilsyn eller feiing. Her vil det også komme fram hvis det har blitt avdekket noen avvik eller anmerkninger på eiendommen deres.

 

NB ! Hvis dere har svart 2 – tidspunkt passer ikke, må dere som huseier ta kontakt med oss i boligseksjonen for ny dato!

Dette må gjøres på telefonnummeret til brannforebyggeren som står på tekstmeldingen dere har fått.