Tid og sted

Møtet foregår onsdag 6. mars kl. 17.45-21.00 i Samfunnssalen på Marker rådhus, Ørje. 

På informasjonsmøtet vil det bli en grunnleggende innføring om de ulike ordningene. Dere vil også bli presentert for de som jobber på landbrukskontorene i de ulike kommunene, slik at det blir lettere å ta kontakt i etterkant.

Påmelding 

Påmelding skjer innen 29. februar.

Påmeldingslenke

Program 

Kl. 17.45 Mat: Lapskaus (Marker bondelag)
Kl. 18.30 Velkommen v/ Marker bondelag (Marker kommune)
Kl. 18.40 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd v/ Karl Martin Møgedal (Aremark/Marker kommune)
Kl. 19.00 Miljøkrav, RMP-tilskudd (Regionalt miljøprogram) v/ Johannes Martin Eriksen (Rakkestad kommune)
Kl. 19.20 NIBIOs kartløsninger (Gårdskart og Kilden) v/ Hilde Riddervold Enger (Indre Østfold kommune)
Kl. 19.40 Pause (15 min)
Kl. 19.55 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Drenering v/ Marit Ness Kjeve (Indre Østfold kommune)
Kl. 20.15 Innovasjon Norge v/ Finn Frøshaug (Indre Østfold kommune)
Kl. 20.30 Vilt v/ Torbjørn Olav Fosser (Rakkestad kommune)
Kl. 20.40 Skog v/ Vegard Aarnes (Indre Østfold kommune)
Kl. 20.55 Åpen post/Oppsummering v/ Karl Martin Møgedal (Aremark/Marker kommune)
Kl. 21.00 Vel hjem