Bedrageri og svindel over internett er noe som mange er opptatte av og som angår mange. På den første kvelden vil derfor dette være et av flere aktuelle temaer, vi vil gi innbyggerne råd om. 

Håper vi sees der!

Med vennlig hilsen 

Oss på Indre Østfold politistasjon.