Utdrag fra juryens begrunnelse:

Skiptvet Skytterlag har 2 fantastiske ildsjeler. Selv om de ikke bor i bygda, så er de født og oppvokst her. De har viet mye av sin fritid i mange år til instruksjon og opplæring av ungdommer i Skiptvet under regi av Skiptvet Skytterlag. De har lagt ned utallige timer med frivillig arbeid for å holde skytterlaget i gang, og har betydd mye for mange i bygda. Konkurranseskyting er en idrett som krever mye av utøveren ift fysisk og psykisk mestring, og det er mange både ungdommer og voksne som har opplevd mestring og fått tro på seg selv gjennom fellesskapet i skytterlaget. Hvis man er utenbygds og nevner Skiptvet Skytterlag, så vet alle at det er Gunn og Øyvind som trenger alle de fantastiske skytterne våre. Rekrutteringen, resultatene, respekten og trivselen de skaper i Skiptvet fortjener all den rosen og skryten som ligger bak prisen "Årets Skjetving".