A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Landbruk og teknisk/Kontakt/om virksomheten

Plan, landbruk og teknikk

Virksomhet: Plan, Landbruk og Teknikk
Virksomhetsleder: Øyvind Thømt
Telefon: 69 80 60 00
E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Besøksadresse: Storveien 24, 1816 Skiptvet
Postadresse: Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
Vann

 

Rolf Helge Eik

Vei

Øyvind Thømt
Terje Grønlund

Kloakk
Rolf Helge Eik
Renseanlegg Ole Henrik Eng
 

Minirenseanlegg

Kjetil Ersland

Brannvesen Indre Østfold Brann og Redning
Renovasjon, kildesortering Siv Myklebust
Byggesaker/tilsyn Bjørn Eriksen
Kommunal bygningsmasse

Kjetil Ersland

Bjørn Eriksen

Reguleringsplaner Frank van den Ring
Kartverk Frank van den Ring
Oppmåling

Markus Holter

 Øyvind Thømt 

Adressering/skilting Terje Grønlund
Siv Myklebust
Kommunale avgifter Siv Myklebust
Startlån/boligtilskudd Siv Myklebust
Vaktmesterfunksjoner Per Johansen
Renhold kommunale bygg Siv Myklebust
Utslippssøknader

Kjetil Ersland

 

Tiltaksarbeid generelt Øyvind Thømt
Arealplaner Frank van den Ring
Kommuneplaner Frank van den Ring
Kommunedelplaner Frank van den Ring
Salg av bolig-/næringseiendommer Øyvind Thømt
Bygdeutviklingsmidler Øyvind Thømt
Innovasjon Norge Øyvind Thømt
SMIL-tiltak Øyvind Thømt
Produksjonstilskudd Lars Agnalt
RMP-tilskudd Lars Agnalt
Landbruksnytt, meldingsblad Lars Agnalt
Skogbrukssaker Lars Agnalt
Viltforvaltning Lars Agnalt
Landbruksregister Lars Agnalt
Avløserordning Lars Agnalt
Tidligpensjonsordning Lars Agnalt

 

Tips en venn Skriv ut