A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Landbruk og teknisk/Private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp i Skiptvet kommune

I 2011 innførte Skiptvet kommune lokal forskrift for mindre avløpsanlegg. Målet med forskriften er å gjøre bekker og elver i Skiptvet kommune renere.

Hva innebærer dette for deg?
Hvis du har slamavskiller, septiktank, tett tank eller sandfiltergrøft må dette skiftes ut med en renseløsning som er god nok til å tilfredsstille de krav som er satt i forskriften. For de aller fleste i Skiptvet vil et minirenseanlegg være alternativet. Det er stadig flere minirenseanlegg på markedet. I Skiptvet kommune settes det krav til at anleggene som monteres har teknisk godkjenning fra SINTEF og at de monteres av fagfolk med rette kvalifikasjoner for å montere anlegget. Den enkleste måten å få byttet renseløsning er å ta kontakt med et rørleggerfirma. De vil søke om ny utslippstillatelse og gjøre jobben for deg.

Hva er et minirenseanlegg?
De aller fleste husstander som ikke er koblet på kommunal avløpsledning vil montere et minirenseanlegg. Et minirenseanlegg er som navnet sier et lite renseanlegg. Renseanlegget er prefabrikkert og har i prinsippet tre rensetrinn:

  • Slamavskillerdel

  • Biologisk nedbrytning av kloakken

  • Et kjemisk rensetrinn

Et minirensanlegg krever årlig service og tømming av slamavskillerdele. Det årlige servicebesøket gjøres av leverandøren av anlegget. I tillegg til å sjekke anlegget for feil blir det etterfylt kjemikalier på anlegget. Slamtømmingen utføres av kommunen.

Hvor lang tid har jeg på meg?
Nytt anlegg skal være montert i løpet av 2017. Skiptvet kommune vil oppfordre til å bytte anlegg før dette slik at det er i orden til 01.01.2018 som er siste frist. Etter denne datoen er ikke slamavskiller, septiktank, tett tank eller sandfiltergrøft godkjent som renseløsning, og husstanden vil derfor ikke ha utslippstillatelse for kloakken.

Søknad sendes til: postmottak@skiptvet.kommune.no

Dokumenter:
Søknad om utslippstillatelse
Forskrifter for vann og kloakkavgifter i Skiptvet kommune
Forskrift slamtømming fra mindre avløpsanlegg 10-12-13