Kulturstøtteordninger

De ulike kulturstøtteordningene og frister:

15. mars:

Oppstartstilskudd.

Grunntilskudd.

Kultur og motivasjonsstipend.

Tilskudd til forsamlingslokaler.

Spillemidler.

Tilskudd til kor og korps.

Årets Skjetving (frist: første fredag i November hvert år)

Kriterier:

 • En pris til en person, organisasjon eller en gruppe.
 • Som har utmerket seg eller gjort en innsats for samfunnet i Skiptvet kommune. 
 • Innsatsen skal ikke ha vært utført på bakgrunn av egen økonomisk vinning.

Send forlag til kandidater og begrunnelse til postmottak@skiptvet.kommune.no

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Hvordan søke?

Søknader skal sendes inn elektronisk via nettsiden anleggsregisteret.no. Her finnes også alt relevant informasjon om søknadsprosessen.

Da en skal starte med søknaden er det viktig å kontakte Skiptvet kommune. Ta kontakt med oss på tlf. 69 80 60 00 - e-post: postmottak@skiptvet.kommune.no

 

Viktige frister:

 • 1. juni: Frist for innmelding av nye anleggsprosjekter til kommunen.
 • 1. september: Frist for innsending av forhåndsgodkjenning til kommunen.
 • 1. oktober: Frist for innsending av spillemiddelsøknad til kommunen.
 • 15. januar: Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen.
 • Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling i begynnelsen av mai.
 • Fylkeskommunen fordeler de tildelte beløpene og informerer søkere om resultatet innen 15. juli.

Hvem kan søke?

 • Kommuner og fylkeskommuner.
 • Idrettslag underlagt Norges idrettsforbund.
 • Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg.
 • Aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022 (V-0732 B) finner du her.

Hva kan det søkes om?

 • Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser.
 • Kjøp og innredning av eksisterende anlegg.
 • Universell utforming av eldre idrettsanlegg.

Informasjon og veiledning

Informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg kan man finne på nettsiden godeidrettsanlegg.no.

Her finner man tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter for alle typer anlegg.

 

Kommunen og fylkeskommunen kan også bistå under planleggingsprosessen dersom det skulle være særskilte behov for det.