Om dette er noe for deg eller du ønsker mer informasjon vil vi gjerne høre fra deg. 

Ta kontakt med Solfrid Pedersen Eggehagen på tlf 91673476 tirsdager og torsdager,

eller på mail: koordinerendeenhet@skiptvet.kommune.no