Leksehjelp 

 

Leksika, ordbøker og litteratur 

  • https://foreningenles.no/     Foreningen !les: Her finner du bokanbefalinger og informasjon om leseprosjekter for skolen. 

  • http://tema.deichman.no/     Hjelp til fordypningsoppgaven fra Deichman: Her kan du få hjelp til tema, problemstilling og bokanbefalinger til hjelp i skriving av fordypningsoppgave. 

  • http://elevrom.sprakradet.no/     Nynorsk øvingsrom: Her kan du som skuleelev øve deg i nynorsk grammatikk og rettskriving. Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa. 

  • https://snl.no/     Store norske leksikon: Kvalitetssikrede artikler og brukerartikler. 

  • http://wikipedia.no/     Wikipedia. Leksikon skrevet av frivillige bidragsytere fra hele verden. Her på bokmål, nynorsk eller samisk. 

  •  

Emneportaler m.m. 

  • https://dikt.bib.no/cgi-bin/websok-dikt     Diktregisteret: Her kan du finne dikt ut i fra forfatter, tittel eller førstelinje. 

  • http://learnenglish.britishcouncil.org/     Learn englishLearn English online using our high-quality resources to quickly improve your English. Start by taking our free English test to help you find your levelThen find lessons and resources to improve your English skills. 

  • https://learnenglishkids.britishcouncil.org/     Learn english kids: LearnEnglish Kids is brought to you by the British Council, the world's English teaching expertsWe have lots of free online games, songsstories and activities for children. 

  • https://www.lokus.no/     Lokus: Oppgaver i fagene norsk, naturfag og samfunnsfag for alle aldersgrupper (Aschehoug forlag) 

Kildekritikk og nettvett