Hvilke følger får dette?
1. Ingen registrering (matrikkelføring) i matrikkelen i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt.
Betyr bl.a. at registrering av nye eiendommer, seksjonering, grensejustering/arealoverføring, adressering eller bygningsregistrering ikke kan utføres.

2. Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing. Kartverket anbefaler at siste innsending til tinglysing fra kommunene som er berørt av endringene skjer innen 01.12.2023, for å sikre tid til eventuell feilretting ved retur fra tinglysingen.

3. Ingen føring av konsesjon i matrikkelen (16. desember – 1. januar).
Alternativ: Egenerklæring om konsesjonsfrihet sendes på papir med original underskrift til kommunen. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler. Kjøper, eller representant for denne sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.  

Les mer om kommune- og fylkesendringene på:
Kommune- og fylkesendringer | Kartverket.no

Fra 1.1.2024 er det nye kommunenummeret til Skiptvet 3116.