Ta gjerne direkte kontakt på vår “Miljøbiltelefon”, tlf. 47 97 70 07 el. IØR sitt sentralbord, tlf. 69 88 79 50.

Dette er et tilbud kun til private. Næringsavfall, herunder avfall fra landbruket, henvises til anlegget på Stegen.

Store hvitevarer som kjøleskap og frysere etc. må leveres direkte til forhandler, Stegen avfallsanlegg, Askim, eller Grensen gjenvinningsstasjon, Marker. Den røde boksen brukes til å mellomlagre det farlige avfallet. Lever den så til en av våre stasjoner eller lokalt til Miljøbilen under vårkampanjen. Har du ikke rød boks, kontakt Indre Østfold Renovasjon: http://www.iorenovasjon.no/