Drop-in:

Vi har åpent for drop-in på følgende tider:

Skiptvet tirsdager kl. 09.00-11.00. (Storveien 24, i Meieribyen)

Marker torsdager kl. 12.00-14.00 (Marker rådhus, Ørje)

Vi skal jobbe med å utvikle enda bedre tjenester for våre innbyggere. Har du noen innspill til oss, kan du ta kontakt.

Hovednummer og spesialnummer

Pensjon, arbeidsgivere, leger med flere har spesialnummer, se listen her: 

Hovednummer og spesialnummer til NAV