Har du innspill til valgene kan du sende dette til post@skiptvet.kommune.no innen 18.juni. 

 

  Skiptvet kommune's innstilling til valg av meddommere og skjønnsmedlemmer
       
  Meddommere Tingretten menn  Fødselsår Stilling
1 Magnus Hildonen Ånsløkken 1981 Hundefører/tolloverinspektør
2 Thomas Graff 1974 Senioringeniør
3 Henning Brennhovd 1970 Strategisk partneransvarlig
4 Geir Tore Holm 1966 Billedkunstner
5 Sverre Berg-Smith 1963 Daglig leder
6 Kristian Brødholt 1962 Daglig leder
7 Knut Einar Engelien 1968 Sykepleier 
8 Tommy Lorang Ødegaard 1998 Selstendig næringsdrivende
9 Morten Stürtzel 1978 Lagermedarbeider
10 Tommy Hoff Ødegård 1969 Direktør
11 Morten Frorud 1969 Elektriker
12 Herman Foss 1969 Rådgiver
       
  Meddommere Tingretten kvinner     
1 Anita Kile Enersen 1960 Nestleder
2 Trine Strand Ludvigsen 1970 Fagkoordinator 
3 Monica Berli 1972 Apotektekniker
4 Helene Halleland Grønbeck 1956 Pensjonist
5 Maria Novakova 1980 Fagarbeider barn m/særskilte behov
6 Aina Celand Sydengen 1982 Fagarbeider hjemmesykepleien
7 Anna Lovinda Røed Skaar 1989 Veileder
8 Iris Assink Solberg 1982 Lærer yrkesfag naturbruk 
9 Lisbeth Storvik Jacobsen 1965 Juridisk rådgiver
10 Tonje Therese Olsen 1983 Servicemedarbeider
11 Anette Mathishuset Holtet 1983 Førstekonsulent
12 Ann-Cathrine Nilsen Solberg 1973 Intensivsykepleier
       
  Meddommere Lagmannsretten menn     
1 Kenneth Schie 1979 Takstingeniør
2 Lars Gunnar Larsen 1963 Verkstedleder
       
  Meddommere Lagmannsretten kvinner     
1 Anne Margrethe Ødegard 1973 Avdelingsleder
2 Trine Iren Hegler Osmundnes Homstvedt 1977 Ufør
       
  Meddommere Jordskifte menn    
1 Nils Vegard Berli 1972 Saksbehandler/eier
2 Filip Prusac 1979 Bedriftsrådgiver
3 Knut Inge Lund 1975 Statsautorisert regnskapsfører
       
  Meddommere Jordskifte kvinner    
1 Kaja Svenneby 1976 Prosjektleder/daglig leder
2 Iris Assink Solberg 1982 Lærer yrkesfag naturbruk
3 Nathalie Bistiaux 1980 Seniorrådgiver
       
  Skjønnsmedlemmer menn    
1 Lars Roald Schie 1964 Lærer
2 Kenneth Schie 1979 Takstingeniør
       
  Skjønnsmedlemmer kvinner    
1 Åse Marie Jørgensen 1968 Billedkunstner
2 Ann Kristin Solli Borgersen 1974 Banksjef