Ombudet skal i tillegg

  1. Hjelpe deg med å ivareta rettighetene dine
  2. Påpeke lovbrudd overfor de som behandler personopplysninger
  3. Følge opp behandling av alle personopplysninger og sørge for at kommunen har nødvendig oversikt over behandlingene – og et enkelt system for dette
  4. Se til at alle medarbeidere i kommunen som behandler personopplysninger etterlever kravene til internkontroll
  5. Være kommunens kontaktperson overfor Datatilsynet

Hvem er personvernombud i Skiptvet kommune?

Torbjørn Sjølstad er personvernombud for Skiptvet kommune. Han har jobbet med personvern og pasient-/brukervern som rådgiver gjennom mange år, og er også sikkerhetsrevisor innen data-/informasjonssikkerhet.

Kontaktinfo:

personvernombud@skiptvet.kommune.no

Tlf 926 41 058