Ombudet skal i tillegg

  1. Hjelpe deg med å ivareta rettighetene dine
  2. Påpeke lovbrudd overfor de som behandler personopplysninger
  3. Følge opp behandling av alle personopplysninger og sørge for at kommunen har nødvendig oversikt over behandlingene – og et enkelt system for dette
  4. Se til at alle medarbeidere i kommunen som behandler personopplysninger etterlever kravene til internkontroll
  5. Være kommunens kontaktperson overfor Datatilsynet

Kontaktperson

Karin Elisabeth Bogen

Tlf: 995 80 197

E-post: karin.elisabeth.bogen@skiptvet.kommune.no