• Fylkesplan - Østfold mot 2050 (under rullering*)
  • Regional transportplan for Østfold mot 2050
  • Fylkesdelplan for barn og unge
  • Regional plan for fysisk aktivitet
  • Regional plan for folkehelse for Østfold
  • Regional plan for Klima og energi i Østfold
  • Regional plan for Kulturminneplan i Østfold
  • ...

*fotnote: Rapport "Plangrunnlag for regionale planer" skal ligge til grunn.

 

Regional klimaplan for Indre Østfold finnes her (lenke).