Se her for kommunal målsetting for hjortevilforvaltnin.

 

Frist for å komme med høringsinnspill er 14. mai 2024

Ved spørsmål ta kontakt med Lars Agnalt