Slam & Spyleservice tømmer slam på følgende veier i løpet av september, oktober og november:

Langliveien m/sideveier, Svinndalveien m/sideveier og Askimveien m/sideveier.

Vennligst påse at tankene er lett tilgjengelige og synlige.