Alle som har alvorlig svekket immunforsvar anbefales å ta oppfriskningsdose. Dette betyr at de skal ha en oppfriskningsdose i tillegg til den 3. dosen i grunnvaksinasjonen de ble anbefalt nå i høst. Disse personene er ekstra sårbare ved smitte og trenger også oppfriskningsdose for å bedre beskyttelsen sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

Bukholm mener det er bekymringsfullt at selv om det er mer enn 75.000 brukere av immunsupprimerende legemidler i Norge er det kun om lag 6000 av personene med alvorlig svekket immunforsvar og behov for oppfriskningsdose så langt har fått det. Han oppfordrer personer med alvorlig svekket immunforsvar til å kontakte kommunens vaksinasjonstilbud for å få tilbudet om oppfriskningsdose

Hvilke grupper er det som får tilbud om fire doser?

Tilbudet om en 4. dose gjelder alle som tidligere er anbefalt tre doser i grunnvaksinasjonen. Det vil dermed gjelde følgende grupper:

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar

Er du blant disse gruppene og ikke har fått oppfriskningsdose, så kan du ta kontakt med servicekontoret tlf 69806000 for å få time.