Skiptvet kommune har totalt 3.900 innbyggere og 1.800 av disse bor i Meieribyen med gangavstand til Torggården. Fylkesvei 115 er en hovedferdselsåre mellom Indre og Ytre Østfold og vi har alle de store byene innenfor en radius på 40 kilometer.


Torggården består av to bygg:

Omtankebygget inneholder parkeringskjeller, disponible næringslokaler, samt 22 omsorgsboliger og personalbase.

Tårnbygget har bibliotek i 1. og 2. etasje og kafé i 1.etg. 3. etasje inneholder 5 omsorgsboliger for unge beboere. I etasjene over er det selveierleiligheter.

Det er også et fint torg med møteplasser og vannfontene.

Interessenter for å leie næringsarealer kan melde sin interesse til Skiptvet kommune, postmottak@skiptvet.kommune.no.