Det viktigste med tanke på integrering og inkludering er trygghet og tilhørighet og ikke minst å lære seg språket i det landet man bor. Ukrainerne går på voksenopplæringen i Askim, og en del av norskopplæringen deres består i å ha språkpraksis utenfor skolen 1-2 dager i uken og en måned i sommerferien. Dette kan være ulikt type arbeid, så både arbeid på gårder, i bedrifter og kommunale tjenester, helse, barnehage og skole kan være mulig. Elevene skal ikke ha lønn for den jobben de gjør. Det viktigste er at dere på arbeidsplassen kan praktisere noe norsk gjennom dagen og at den som tilbyr praksisplass har en forståelse av at det å lære et nytt språk i en allerede utfordrende livssituasjon kan ta noe tid. 
Mange av ukrainerne har svært god kompetanse fra hjemlandet, så kanskje det er noe dere kan ha bruk for med tanke på videre arbeid også? Flyktninger har høye ambisjoner om å bidra med sin kompetanse i Norge når språket kommer på plass, så kanskje noen i Skiptvet har mulighet til å bidra med en språkpraksisplass på vei mot ordinært arbeid.  
 
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller har tips om praksisplass: 
 
Rezida Kantaeva, mobilnr. : 990 83 042 

Hege Brødholt, mobilnr. : 920 21 054