Videre har Skiptvet kommune arealgrunnlag for fellingstillatelse på ett rådyr i kommuneskogen Gjerstad vest. Begge jaktrettene leies ut for fire år fra og med jaktsesongen 2024. Alle interesserte og kvalifiserte innbyggere i Skiptvet kan søke. Det gjennomføres trekning blant søkerne, men søkere uten eget jaktterreng og alder under 30 år gis fortrinnsrett. Det kan søkes på begge jaktrettene, men kun én jaktrett gis pr søker. Kvalifikasjoner må dokumenteres.

 

Jaktrett for elg koster kr 2000,- og jaktrett for rådyr kr 1500,- pr år. I tillegg kan det tilkomme kontingent til jaktlag.

 

Søknad sendes Skiptvet kommune, Plan, landbruk og miljø, Postboks 115, 1806 SKIPTVET eller  post@skiptvet.kommune.no, innen 30.04.2024