Skiptvet kommune søker personer som vil delta som ettersøksekvipasje:

  1. Er godkjent hundeekvipasje fra før og/eller vil gjennomføre nødvendige kurs for å bli godkjent.
  2. Bosetning i kommunen eller i umiddelbar nærhet til kommunen.
  3. Registrert i jegerregisteret, betalt jegeravgift, og avlegger og består årlig skyteprøve for storvilt.
  4. Erfaring og kompetanse innen jakt, ettersøk og slakting.
  5. Disponerer egen jaktrifle med kaliber godkjent for storviltjakt.
  6. Disponerer godkjent ettersøkshund.
  7. Arbeidssituasjon som tillater stor fleksibilitet i forbindelse med utrykning.

Kommunen vil legge vekt på ovennevnte forhold. De som er engasjert er forsikret når de er ute på oppdrag.

Ettersøksekvipasjen blir en del av kommunens ettersøksgruppe. Ettersøksgruppen inngår i automatisert ringeliste, uten vaktordning. Deltagere i kommunal ettersøksgruppe godtgjøres med grunnsats 340 kr/time ved utrykning. Øvrige vilkår, se kommunens instruks for ettersøk.

Søknadsfrist 24. mai 2024

Søknad må spesifiseres og sendes til post@skiptvet.kommune.no eller Skiptvet kommune, Plan, landbruk og miljø, Storveien 24, 1816 Skiptvet