Oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

 • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Koronavaksinen er gratis.

Influensavaksine høsten 2023

Influensavaksinen anbefales til følgende grupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke. Gravide i 1. trimeter med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet. Fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • Hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • Diabetes type 1 og 2
  • Leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Influensavaksinen koster kr 250,-. Det kan betales med Vipps og kort.

Koronavaksinering og influensavaksineringen gjøres samtidig på følgende datoer:

 • 25. oktober kl 12-15
 • 27. oktober kl 12-15

Sted: Kommunehuset

Timebestilling gjøres til servicekontoret tlf 69 80 60 00