Hva slags oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Skiptvet kommune.
Noen av disse kravene er at:

  • du er folkeregistrert i Skiptvet kommune 
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
  • du snakker og forstår norsk 
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn 
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen 

Mer informasjon finner du på www.domstol.no/lekdommer

I forbindelse med at kommunen gjennomfører valg av meddommere skal kommunen gjennomføre lovpålagt vandelskontroll for de personer som blir valgt, jfr, Domstolsloven paragraf 73.
Strafferettslig vandelskontroll vil bli utført.

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å være meddommer til tingretten eller lagmannsretten i perioden 2021-2024 kan du melde din interesse ved å fylle ut opplysningene i skjemaet nedenfor. Er du interessert i å være meddommer i jordskifteretten? Noter dette i kommentarfeltet i søknadsskjemaet.

Meddommer - kandidat til verv

Søknadsfrist: 10.mai 2020