A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Organisasjon/Virksomhet Pleie og omsorg

Virksomhet Pleie og omsorg

Tjenestested Sollia 1
Besøksadresse Sollia 1, 1816 Skiptvet
Postadresse Postboks 115, 1806 Skiptvet
Telefon +47 69 80 61 00
Telefaks +47 69 80 61 01
E-post postmottak@skiptvet.kommune.no

Sollia Bo- og servicesenter er base for pleie- og omsorgstjenestene i Skiptvet kommune. Skiptvet har ulike omsorgstjenester til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Dersom du trenger hjelp fra de kommunale pleie - og omsorgstjenester, ta kontakt med oss. Du kan få informasjon, råd og veiledning og hjelp til søknader.

Åpningstider for kontor: 08.00 - 15.00 alle hverdager tlf 69 80 61 00
Virksomhetsleder Gro Abotnes tlf 69 80 61 00 postmottak@skiptvet.kommune.no

Telefon nummer for den enkelte tjeneste er nevnt under hver tjeneste.

Mål for pleie- og omsorgstjenesten er: Den enkelte tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for menneskets egenverd; med utgangspunkt i tjenestemottakers rett til medbestemmelse.