A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Kriseinformasjon og beredskap

Kommunal beredskap

Kommunen utgjør grunnberedskapen i lokalsamfunnet og skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av virksomheter i kommunen. Samfunnssikkerhets- og beredskapshensyn skal være med i alle kommunale planprosesser.

Veileding for krisehåndtering i skolen
Her finner du kommunens helhetlige ROS-analyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse)

Dersom det oppstår en krise med spesielt behov for å informere noen, kan du finne viktige nummre her.

triangle38.png
Nødnummer i Norge
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Nødnummer for døve 1412

 

Nødnummer 112 kan brukes uten SIM-kort

112 kan benyttes som nødnummer ved reise i alle EU/EØS-land. I Norge har vi også nødnumrene 110 (brann) og 113 (ambulanse/medisinsk nødhjelp), samt 1412 (nødnummer for hørselshemmede). For å kontakte lokalt politi kan nummer 02800 benyttes. Dette er ikke et nødnummer, da benyttes 112.

Ved å ringe 112 i Norge kommer du først til politiet, som eventuelt kan videreformidle samtalen til 113 eller 110.

Vær oppmerksom på at du i bestemte situasjoner vil ha bedre mulighet til å nå fram ved å ringe 112 i Norge, enn ved å ringe de andre nødnumrene.

Enhet

 

 

 

 

 

Telefonnummer

Nød- og vaktnummer

Alarmtelefon for barn og unge
 
116 111

Barnevernvakt
 
91 38 92 93

Ekstravakt smådyr - Fredrikstad dyrehospital (døgnvakt)
 
69 30 48 30

Ekstravakt smådyr - Jeløy dyreklinikk (døgnvakt)
 
69 91 10 90

Ekstravakt smådyr - Spydeberg smådyrsykehus
 
69 83 39 00

Fortum (melding av feil på strøm utenom arbeidstid)
 
81 54 44 99

Giftinformasjon (døgnåpen)
 
22 59 13 00

Krisesenteret i Indre Østfold
 
69 89 45 69  

Legevakt
 
116 117

Mattilsynet, dyrevernnemnda
 
06040

Tannlegevakten i Østfold
 
69 15 40 60

Teknisk vakt
 
95 18 99 01/95 18 99 02

Veterinærvakt
 
69 22 10 90

Viltpåkjørsel

47 48 46 84