I denne gruppen sitter i dag:

Tor Jacob Solberg (politiker, gårdbruker: tj.solberg@hotmail.com )

Thomas Graff (politiker: graff.thomas@gmail.com )

Stian Kristiansen (Skiptvet Blikk: stian@skiptvet-blikk.no)

Lill Anita Strand (YX: skiptvet@st.yx.no)

Medlemmer i gruppen rulleres mellom bedrifter og politiker i Skiptvet kommune. Gruppen får bistand av Håvard Andresen (Indre Østfold Næringsutvikling: havard@ionu.no) og Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway: anja.wingstedt@smartinnovationnorway.com).

For 2021 er det planlagt følgende aktiviteter:

  • Møter mellom #1816SmartNæring, kommune og næringslivet, der det presenteres aktuelle prosjekter fra kommunen, bedrifter kan presentere seg og tar opp evt. utfordringer.

 

  • Næringspris 2021 – mer info kommer

Invitasjonen og referat legges ut på disse sider.

Har du innspill til arbeidet i gruppen, kontakt oss gjerne.

Dialogmøte for næringslivet 26. januar

TID: TIRSDAG 26.JANUAR, KL. 8-9.30 på Teams

Skiptvet kommune i samarbeid med Indre Østfold Næringsutvikling AS og Smart Innovation Norway AS inviterer deg, som næringslivaktør i Skiptvet, til årets første møte mellom næringslivet og Skiptvet kommune.

Vi inviterer til et møte med tema som er viktig for deg som driver med næring i Skiptvet. Det avsettes tid til dialog mellom bedrifter og kommunen i slutten av møtet.

Invitasjon med agenda og link til Teams-møte finner du her

møte021220

Møte med næringslivet 2. desember 2020

Møtet ble avholdt digitalt 2. desember 2020. Presentasjoner og referat finner du her:

 

Presentasjon

Presentasjon IØNU

Referat