Fysioterapi på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten

Fysioterapeut Mariel Larsen Sørlie jobber for barn og unge i Skiptvet kommune. Arbeidet er primært forebyggende og inngår i det tverrfaglige teamet på helsestasjonen. Dersom helsesøster eller helsestasjonslege er usikre på om barnets motoriske utvikling avviker fra det aldersadekvate, om barnet har feilstillinger, smerter eller andre symptomer, kan fysioterapeuten involveres. Henvisning kan skje direkte fra spesialisthelsetjenesten, barnehage eller skole. Barnets nærmeste omsorgspersoner inviteres også til å ta kontakt ved større eller mindre problemstillinger.  

Barnefysioterapeuten tilbyr:  

· Undersøkelse og vurdering av barn med igangsettelse av relevante tiltak.  

· Ved behov: hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.  

· Rådgiving/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.  

I praksis kan barna behandles individuelt eller i grupper, og behandlingen kan gis på helsestasjonen, i hjemmet, i barnehagen eller på skolen.  

Kontakt Mariel på telefon 989 08 779 tirsdag, onsdag og fredag eller send mail til helene.mariel.larsen.sorlie@skiptvet.kommune.no. 

 

Nyttige lenker

Brosjyrer fra Norsk fysioterapeutforbund:

Hva er fysioterapi for barn?

Fysioterapi for barn og unge

 

Hvordan tilrettelegge og forstå barnets utvikling den første tiden

Barnets første leveår

 

Ved spørsmål om favorittside, skjevt hode og nakke: 

Skjevt hode og favorittside

 

Ved spørsmål om fotstilling, sko eller gange

Barns føtter

 

Filmer:

Film om håndtering og stimulering av barn i nyfødtperioden 

Håndtering og stimulering av barn i nyfødtperioden)

 

Barns motoriske utvikling 0-15 mnd Barns motoriske utvikling 0-15mnd