Fysioterapi på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten  

Fysioterapeut Sofie Enger (vikar for Mariel Larsen Sørlie t.o.m. mars 2021) jobber for barn og unge i Skiptvet kommune. Arbeidet er primært forebyggende og inngår i det tverrfaglige teamet på helsestasjonen. Dersom helsesøster eller helsestasjonslege er usikre på om barnets motoriske utvikling avviker fra det aldersadekvate, om barnet har feilstillinger, smerter eller andre symptomer, kan fysioterapeuten involveres. Henvisning kan skje direkte fra spesialisthelsetjenesten, barnehage eller skole. Barnets nærmeste omsorgspersoner inviteres også til å ta kontakt ved større eller mindre problemstillinger.  

Barnefysioterapeuten tilbyr:  

· Undersøkelse og vurdering av barn med igangsettelse av relevante tiltak.  

· Ved behov: hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.  

· Rådgiving/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.  

I praksis kan barna behandles individuelt eller i grupper, og behandlingen kan gis på helsestasjonen, i hjemmet, i barnehagen eller på skolen.  

Kontakt Sofie på telefon 989 08 779 tirsdag, onsdag og fredag eller send mail til sofie.enger@skiptvet.kommune.no.