Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gjeldende retningslinjer i Skiptvet

Behandling av korona med tabletter

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.

Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk.

Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona. Selvtester kan du få gratis på servicekontoret i kommunehuset.

koronavirusillustrasjon

Oppdatert informasjon om covid-19

Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftsymptomer og føler deg syk.

Du trenger ikke lenger teste deg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-19. Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.

Kommunenes testtilbud vil fortsette en stund til.

 

Regjeringen opphevet tirsdag 5. april rådet om å holde seg hjemme 4 døgn etter koronasmitte

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/langsiktig-koronastrategi-for-a-normalisere-hverdagen/id2907426/

koronavirusillustrasjon

Endringer i koronatiltak fra 12. februar 2022

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene.

Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022.

koronavirusillustrasjon

Endringer i tiltak fra tirsdag 1. februar 2022

Regjeringen har, tirsdag 1. februar, fattet vedtak om endringer i covid-19 -tiltak.

Alle endringene gjelder fra kl 23.00 tirsdag 1. februar 2022.

Kommunevåpen høyoppløselig

Informasjon fra kirkelig fellesråd

Fra 15. januar 2022 gjelder det nye smittevernregler for Den norske kirke, som er basert på gjeldende regelverk fra FHI. Disse gjelder både for gudstjenester og begravelser / bisettelser.

skiptvet_kirke_3

Lettelser i tiltak med virkning fra 14. januar 2022

Regjeringen har med virkning fra i dag, 14. januar 22, innført lettelser i tiltakene. Selv om det er høyt smittetrykk, og det forventes å øke, så kan det gjøres lettelser. Det er flere som er vaksinert og samfunnet tåler smitten bedre.

De største endringene gjelder barn og unge.

Dragen i rødt og sølv beste oppløsning

Informasjon om trafikklysmodellen for skoler og barnehager i Skiptvet fra torsdag 16. desember

Skoler og barnehager skal over på gult nivå fra torsdag 16. desember 2021. For kommuner med høyt smittetrykk, særlig da på skoler, kan det innføres rødt nivå eller vurdere hjemmeundervisning.

I Skiptvet har vi pr nå ikke høyt smittetrykk på skolene, eller i barnehagene. Det vektlegges fra nasjonale myndigheter at det er viktig at barn og unge skal kunne møte på skolen. Her har de nettverket sitt og fastheten i hverdagen opprettholdes. Om smittesituasjonen endrer seg vil det bli gjort ny vurdering.

Dragen i rødt og sølv beste oppløsning

Forsterking av tiltak med virkning fra midnatt natt til onsdag 15. desember 2021

Regjeringen innfører forsterking av nasjonale smitteverntiltak for å begrense spredning av omikronvarianten.  

Helse- og omsorgstjenesten er presset og det er økning i sykehusinnleggelser. Det oppleves også økt trykk på testkapasitet rundt om i landet, også i Indre Østfold, og det gjør det nødvendig med ytterligere nasjonale tiltak.

Tiltak rettes i all hovedsak mot voksne ved å innføre strengere regler for arrangementer, uteliv, kulturliv og for organiserte fritidsaktiviteter. Barn og unge skal fortsatt hensyntas, men nå blir de også i større grad berørt av tiltakene.   

Dragen i rødt og sølv beste oppløsning

Nye nasjonale påbud og anbefalinger – 9. desember 2021

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Tiltakene retter seg mot hver og en av oss hvor avstand og sosial kontakt får økt fokus igjen. Barn er i hovedsak unntatt i disse påbudene, også i organiserte fritidsaktiviteter.

Kommunevåpen høyoppløselig