Skiptvet kommune har ansvar for bistand, oppfølging og utlevering av tekniske hjelpemidler. Er du funksjonshemmet, har vært operert eller vært utsatt for skade eller sykdom, kan du låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene kan gi hensiktsmessige løsninger på funksjonsproblemer i dagliglivet – i hjem, barnehage, skole og arbeidsliv og finnes innen områdene bevegelse, syn, hørsel og hukommelse. Behovene kan være både kort – og langvarige og kommunens fagpersoner vurderer dette sammen med bruker (ut fra diagnose og funksjonsnivå).

Utlån av krykker

Krykker kan lånes på Sollia Bo – og servicesenter til et depositum på kr. 100,-. Kontakt oss på tlf. 69 80 61 00.

Ved kortvarig behov (inntil 2 år):

Henvendelser gjøres til Sollia Bo – og servicesenter ved Gemma Koolen – tlf  69 80 61 00 mandag til fredag mellom kl 08.00 – 15.00.

Ved varige behov (over 2 år):

Skriftlig søknad sendes NAV Hjelpemiddelsentral. Det er en rekke ulike skjemaer for søknader, avhengig av behov for hjelpemidler og tilrettelegging. Se mer om dette på nettsidene til NAV (ekstern lenke). Både bruker, pårørende og fagpersonell kan søke om tekniske hjelpemidler v/varig behov. Søknaden må begrunnes og inneholde tilstrekkelig informasjon for å bli behandlet. For noen hjelpemidler kreves det spesielle vedlegg. Bistand fra Fysioterapeut kan gis. Sollia Bo – og servicesenter tlf 69 80 61 00

Beboere med langtidsplass på institusjon har kun krav på varig utlån av forflytningshjelpemidler og hjelpemidler som krever individuell tilpassing, eks. rullestol og rullator.

Syn – og hørselskontakt er fysioterapeut Gemma Koolen  tlf  69 80 61 00 mandag til fredag mellom kl 08.00 – 15.00.