Det sendes ikke valgkort til stemmeberettigede som bor i utlandet, eller som har bostedsadresse på Svalbard og Jan Mayen.

På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Du trenger ikke å ta med deg valgkortet for å stemme, og det gjelder ikke som legitimasjon.

Ta kontakt med kommunens servicekontor dersom du ikke mottar valgkortet, eller er usikker på om du har stemmerett.

Mer informasjon om valgkortet finner du på valg.no