Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp, jf. Valgloven § 2-7 (1).

Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen så snart en eventuell feil oppdages, jf. Valgloven § 2-7 (2). Adressen til valgstyret er Storveien 28, Postboks 115 1806 Skiptvet, eventuelt e-post til postmottak@skiptvet.kommune.no