Vestgård skole

Helsesykepleier Mia Hagren er tilstede på Vestgård skole mandag, onsdag og torsdag. Hun kan kontaktes på tlf 969 48 722 og på mail mia.hagren@skiptvet.kommune.no 

Program for skolehelsetjenesten: 

1.trinn - Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege på helsestasjonen 

2.trinn - Vaksinering. Snakke med barna om kroppen, grenser og private deler.   

3.trinn - Alle får tilbud om vekt og høydemåling. Hensikten er å følge utviklingen til det enkelte barn. På indikasjon på overvekt/undervekt gis det tilbud om oppfølging i form av veiledning/samtaler. Helseopplysning i grupper om ulike temaer som psykisk helse, kosthold, søvn, fysisk aktivitet, mobbing, vold og overgrep 

4.trinn- Gruppeundervisning om psykisk helse, pubertet, vold og overgrep. 

 

Helsesykepleier deltar på tverrfaglig team sammen med rektor, PPT, sosiallærer og barnevern. I tillegg etter forespørsel på ansvarsgruppemøter, og samarbeidsmøter. Helsesykepleier kan også samarbeide med fastlege og andre relevante tjenester. Det gis også veiledning til foreldre og lærere. 

Helsesykepleier har for det meste “åpen dør”, og er lett tilgjengelig for barna på Vestgård. I tillegg er det satt opp en egen postkasse til Helsesykepleier. Denne er for de barna som kanskje synes det er lettere å skrive ned eller tegne tanker og følelser. 

Kirkelund skole

Helsesykepleier Ingunn A. Skjelle Faale er tilgjengelig på Kirkelund skole alle skoledager unntatt tirsdag. Hun kan kontaktes på telefon 916 73 470 og på mail ingunn.faale@skiptvet.kommune.no 

Skolehelsetjenestens tilbud på de ulike trinn; 

5.trinn - Individuelle bli kjent samtaler med elevene 

6.trinn - MMR-vaksine, tilbud om samtalegruppe for barn med 2 hjem 

7.trinn - HPV-vaksine x 2 

8.trinn - individuelle helsesamtaler med tilbud om vekstmåling 

9.trinn -  

10.trinn - DTP-polio vaksine, samt gjennomgang av vaksinestatus og tilbud om å ta eventuelt manglende vaksiner 

Andre tjenester

Helsesykepleier deltar etter forespørsel på ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter og i skolens tverrfaglige team sammen med rektor, u-inspektør, spes.ped., PPT og barnevern.  

Ut over dette deltar også helsesykepleier med relevant undervisning på etterspørsel fra lærer. Eksempler på dette er gruppeundervisning om psykisk helse, pubertet, prevensjon og hygiene. 

Helsesykepleier kan samarbeide med fastlege og andre relevante tjenester.  

Vanlige utfordringer det ønskes veiledning for er  

  • Barn som er pårørende/etterlatte 

  • Barn med ulike diagnoser 

  • Sinnemestring 

  • Tristhet 

  • Sosiale tilpasningsvansker 

  • Presentasjonsangst 

  • Sprøyteangst 

  • Prevensjonsveiledning 

  • Selvskading 

  • Hørsel- og synstest 

Helsesykepleier vurderer om det kan være behov for annen hjelp som f.eks. psykolog, PPT, fysioterapeut, familieveileder, fastlege eller BUP. 

Det gis også veiledning til lærere og foreldre. 

 

Skolehelsetjenesten har egen lege som er tilgjengelig på Helsestasjonen på torsdager.